Ph.d.-stipendiater – Københavns Universitet

Sociologisk Institut > Ansatte > Ph.d.-stipendiater

Tobias Bornakke Jørgensen

Tobias Bornakke Jørgensen

Ingen titel

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg hvordan digitale data og metoder skaber nye måder at gå til det sociale på: Hvordan ændre fremkomsten af digitale data vores muligheder for at forstå menneskelig adfærd? Og hvilke konsekvenser har disse nybrud for socialvidenskaberne? Størstedelen af min forskning er tilknyttet Københavns Universitets Social Fabric projekt (http://socialfabric.ku.dk/ ), hvor jeg sammen med 15 andre forskere fra KU, analyserer en årgang af DTU studerendes daglige færden. Ved at indsamle enorme mængder af adfærdsdata, produceret af de studerendes smartphones, får vi adgang til de studerendes sociale interaktion, i en brede og detalje grad ikke tidligere set indenfor adfærdsforskningen.

Foruden min interesse for sensorer har jeg en stor passion for det spirende forskningsfelt af digitale metoder, hvor spor fra vores digitale adfærd primært på nettet, gøres til genstand for sociologisk forskning. Her underviser jeg blandt andet i kurset ’Tracing Social Emergence’ samtidig med at jeg er aktiv i en række projekter, der søger at kortlæge den danske magtelite (http://www.magtelite.org/).

Arbejdstitel: Making sense of Big Data: Signal of friendships in new digital data sources.  

Vejleder: Anders Blok.

Primære forskningsområder

Metode innovation, Data visualisering, Digital metode, Kvali-kvantitative metode

Undervisnings- og vejledningsområder

Digital metode, Big Data, Aktør-netværks teori, Science and Technology studies (STS), Social Netværks Analyse (SNA)

ID: 50266788