Om centret – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CEVES > Om centret

Center for Videnskab, Ekspertise og Samfund

CEVES er ramme om et levende videnskabssociologisk forskningsmiljø og udbyder en række arrangementer, forskningsseminarer, undervisningstilbud og studiekredse.

Centrets forskning er rettet mod at forstå den centrale betydning, som videnskab og ekspertise har i en række aktuelle samfundsproblematikker - og mod at synliggøre hvordan sociologien kan bidrage til forståelsen af relationer mellem videnskab, ekspertise og samfund. Centrets forskere beskæftiger sig blandt andet med den sociale indlejring af videnskab og ekspertise af videnskab indenfor sundhed, økonomisk regulering, miljø og klima, samfundsforskning og jura.

Samtidig ønsker centret at vise den store diversitet og innovation i teorier, metoder og empiriske problemer, som udmærker det videnskabssociologiske forskningsfelt i dag.

Alle interesserede er meget velkomne til at deltage i centrets arrangementer.