Konference: Unge, alkohol og stoffer – Københavns Universitet

Sociologisk Institut > Om instituttet > Arrangementer > Konference: Unge, alko...

Konference: Unge, alkohol og stoffer

Onsdag d. 21 marts 2018 afholdes en konference på Københavns Universitet om unge, alkohol og stoffer (15 til 25/26 år), på baggrund af flere års forskning på området.

OBS: Venteliste (se nederst)

OBS - Lokaleændring: Vi har skiftet til lokale 35.01.44 (indgang fra Gammeltoftsgade 13, 1355 København K). Du finder auditoriet i underetagen af bygning 35.

Forskningsprojektet er finansieret af ROCKWOOL Fonden og er et samarbejde mellem Sociologisk Institut på Københavns Universitet og forskere på VIVE (tidligere SFI).

På konferencen vil forskningsprojektets bidragsydere præsentere fund fra både kvantitative og kvalitative undersøgelser af unges stof- og alkoholbrug. Dagen afsluttes med en paneldiskussion af fundene og perspektiver på fremtidige løsninger. Her har vi inviteret relevante fagpersoner fra sundhedsområdet, rusmiddelbehandlingsområdet samt repræsentanter for gymnasier og erhvervsskoler.

Konferencen er åben for alle, der interesserer sig for området, og vi opfordrer særligt personer, der arbejder med unge, forebyggelse og/eller behandling til at deltage.

Oplæg fra blandt andre Margaretha Järvinen, Stefan Bastholm Andrade, Jakob Demant og Jeanette Østergaard.

Læs mere om konferencen og programmet her

Tid og sted

Sted: Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, Lokale 35.01.06

Tid: 21 marts 2018, kl. 13:00-17:00

Tilmelding: Vi har modtaget rigtig mange tilmeldinger og er nået maksimum antal deltagere. Send en mail til Louise Bom på LB@soc.ku.dk for at blive skrevet på venteliste