Paneldebat om forskningsformidling og dannelse – Københavns Universitet

16. marts 2017

Paneldebat om forskningsformidling og dannelse

Lektor Anders Blok var inviteret til paneldebat om forskningsformidling og dannelse af onlinemagasinet Turbulens - forum for samtidsrefleksion. Det blev en debat, hvor der blev snakket ind i forskerens ansvar over for samfundet, og hvorledes man som forsker ikke må lukke sig inde bag universitetets mure, men har en forpligtigelse til at formidle sin viden til omverdenen. Han fik lov at dele sine holdninger i selskab med filosofferne Carsten Fogh Nielsen, Jan Faye, adjunkt på DPU samt Peter Hyldgård, udviklingschef på videnskab.dk

Anders Blok, Paneldebat om forskningsformidling og dannelse, Turbulens - forum for samtidsrefleksion, d. 16.03.2017.