Jens Arnholtz

Jens Arnholtz

Lektor

Primære forskningsområder

Arbejdsmigration/udenlandsk arbejdskraft; arbejdsmarkedsregulering og aktører på EU-niveau; Laval-dommen og udstationerede arbejdstagere.

Aktuel forskning

Min aktuelle forskning har fokus på udenlandsk arbejdskraft og virksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche, herunder særligt udstationerede arbejdstagere. På basis af et postdoc-stipendium fra FSE (Det Frie Forskningsråd for Samfund og Erhverv) vil forskningen fremadrettet være orienteret mod de politiske processer, som har ført til stigende EU-involvering i sager om lønfastsættelse under den nye økonomiske styringsstruktur på EU-niveau.

ID: 547103