03. januar 2012

Mainstreaming Gender, Diversity and Citizenship: Concepts and Methodologies

Mainstraming Gender, Diversity and Citizenship: Concepts and Methodologies

Mainstreaming Gender, Diversity and Citizenship: Concepts and Methodologies, Workingpaper No. 4, WP7 (Revised March 2011) (142 pages).

Koordinationen for Kønsforskning har deltaget i det EU-finansierede projekt Femcit med rapporten Mainstreaming Gender, Diversity and Citizenship: Concepts and Methodologies.

FEMCIT udforsker forholdet mellem det kønnede medborgerskabs skiftende former og praktikker i et multikulturelt Europa, samt nutidige kvindebevægelsers krav og praksis. Femcit studerer hvordan medborgerskab er kønnet, og hvordan kvinder, som almindelige borgere og aktivister, har været involveret i at udfordre uligheder og uretfærdigheder i hele Europa.

Femcit projektet er blevet vurderet af tre uafhængige instanser i Europakommissionen som et meget vellykket og aktivt projekt, der fuldt ud har opfyldt sine målsætninger.

Koordinationen for Kønsforsknings bidrag bliver særligt fremhævet i vurderingen. Køb Koordinationen for Kønsforsknings rapport Mainstreaming Gender, Diversity and Citizenship: Concepts and Methodologies ved at skrive til koordinationen@soc.ku.dk. Den koster 100 DKK. Eller download rapporten Mainstreaming Gender, Diversity and Citizenship: Concepts and Methodologies her.