Vold i gaden, gadens vold – gadevold i et situationelt perspektiv

Øde gade

PROJEKTET ER AFSLUTTET
Projektperiode: Marts 2014 - marts 2017

Gadevoldens situationelle proces har været underbelyst i den sociologiske forskning, der traditionelt har fokuseret på voldelige individers sociale baggrundsforhold. Problemet har imidlertid været, at sådanne sociale omstændigheder bag gadevolden ikke har bragt os nærmere en sociologisk forståelse af, hvordan volden opstår i situationen, fremhæver forskningsgruppen.

Projektet ”Vold i gaden, gadens vold – gadevold i et situationelt perspektiv” undersøgte derfor følgende:

  • Gadevoldens situationelle betingelser og processer, herunder betydningen af gadens rumligt-arkitektoniske udformning
  • Gadevoldens tilskuere samt de implicerede aktørers kropslige følelser

 

 

 

 

Overvågningsfilm og ’hot spots’ skal analyseres

Metodisk blev der foretaget kvalitative såvel som kvantitative mikro-analyser af videooptagelser fra overvågningskameraer af gadevold i København. Endvidere blev der gennemført kvantitative såvel som kvalitative analyser af steder, der fungerede som ’hot spots’ for gadevold i København.

Undersøgelse kan medvirke til forebyggelse

At forstå hvilke situationelle omstændigheder, der fremmede vold gjorde det muligt at handle forebyggende i forhold til de særlige omstændigheder, som fremmede destruktiv adfærd, men først måtte sådanne omstændigheder identificeres. Bevillingen gjorde det muligt at komme i dybden med problemstillingen og kombinere observationsanalyse med spændende teorier om det affektive og det materielles betydning for det sociale liv, understregede forskningsgruppen.

 

 

 

 

 

 

 

”Vold i gaden, gadens vold – gadevold i et situationelt perspektiv” involverede en forskningsgruppe på Sociologisk Institut bestående af:

  • Marie Bruvik Heinskou, postdoc
  • Lasse Suonperä Liebst, postdoc
  • Charlotte Bloch, lektor
  • Poul Poder, lektor, projektleder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttet af:

Velux Fonden

Vold i gaden, gadens vold – gadevold i et situationelt perspektiv har modtaget støtte fra Velux Fonden.

Projekt: Vold i gaden, gadens vold – gadevold i et situationelt perspektiv
PI: Poul Poder
Start: Marts 2014
Slut: Marts 2017

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Liebst, Lasse Suonperä Lektor   E-mail
Poder, Poul Lektor +4535323946 E-mail