Charlotte Baarts

Charlotte Baarts

Lektor/Studieleder

Født: 12.september 1969

Uddannelse:

2004              Ph.d.-grad i antropologi v. Københavns Universitet
1998              Kandidatgrad i antropologi v. Københavns Universitet

Ansættelser:

Studieleder, Sociologisk Institut, Københavns Universitet (2012 - )

Lektor, Sociologisk Institut, Københavns Unviersitet. Lektorat i sociologi med særlig henblik på kvalitative metoder (2009 - )

Adjunkt, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Adjunktur i sociologi med særlig henblik på kvalitative metoder (2005-2009)
Projektforsker på Det Nationale Center for Forskning i Arbejdsmiljø (NFA)(2004-2005)
Ph.d.studerende, Institut for Antropologi, Københavns Universitet og NFA (2001-2004)
Forskningsassistent, NFA (1999-2001)
Ekstern lektor i kvalitative metoder og sociologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (2000-2005)
Forskningsassistent, Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet (1999)

Forskningsaktiviteter:

Forskningsbaseret uddannelse (2014 - )

Migrantarbejderes arbejdsmiljø i byggebranchen og landbruget (2011-2012)

Klienters kropslige oplevelser i forbindelse med alternativ behandling, Sociologisk Institut, Københavns Universitet (2006 - 2010 )
Arbejdsglæde og arbejdsliv, litteraturstudie (NFA) (2004-2005)
Studie af arbejdssikkerhed, 7 mdr. feltarbejde på en byggeplads (Ph.d.projekt) (2001-2004)
Oplevelser med og håndtering af stress, pilotundersøgelse, Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet (1999)
Kommunikation mellem patienter og behandlere, 3 mdr. feltarbejde (1998)

Forskningsbevillinger:

KU 2016 midler til uddannelse (2014 - )

Arbejdsmiljøforskningsfonden (2011-2012)

Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (2009-2012)

Helsefonden (ph.d.projekt i forskningsgruppen) (2008-2011)
Danielsens fond - behandler projekt (2008)
Videnscenter for Forskning i Alternativ Behandling (2006-2008)
Arbejdsmiljøforskningsfonden (post.doc) (2005-2008)
Arbejdsmiljøforskningsfonden (ph.d.) (2001-2004)

Inviterede oplæg/keynote:

Sundhedsstrategier og brugere af alternativ behandling. Forskerskolen i Folkesundhedsvidenskab (med Inge Kryger Pedersen) (2008)
Kropslige oplevelser ved brug af alternativ behandling. Mød Videnskaben, Politiken og Københavns Universitet (med Inge Kryger Pedersen) (2007)
Etisk regulering af samfundsvidenskaberne. Dansk Sociologforening (keynote speaker) (2007)
Team and collectivity at the building site. 11th International workshop on teamworking, IWOT (keynote speaker) (2007)

Undervisningsaktiviteter:

Ph.D.-niveau:

Kvalitative metoder, ph.d.kursus 3 dage, tovholder og inviteret oplæg (2008)
Analyse og den videnskabelige tekst, Ph.d.kursus 5 dage, Sociologisk Institut, Københavns Universitet (planlægning og kursusansvarlig) (2006)
Fokusgruppediskussioner, Ph.d.kursus, 1 dag, Aalborg Universitet. (2002)
Deltagerobservation og fokusgruppediskussioner. Ph.d.kursus, 1 dag, Århus Universitet. (2001)

Kandidat-niveau:

Læsning, tænkning, skrivning - autoetnografiske undersøgelser, litterære og teoretiske perspektiver, Sociologisk Institut, KU (2015)

Autoetnografi, Sociologisk Institut, KU (2011) 

Sociologisk tekstproduktion; Sociologisk Institut, Københavns Universitet (2010) 
Kvalitative kvaler - genopfindelser af kvalitativ metode i studiet af kaos, kompleksitet, flygtighed og ubegribeligheder, Sociologisk Institut, KU (2008)
Autoetnografi,  Sociologisk Institut, KU (2007)
Viden, agency og nye teknologier, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. (2005)
Arbejdsantropologi v. Institut for Antropologi, Københavns Universitet. (2002)

Bachelor-niveau:

Videregående kvalitative metoder, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, alle forårssemestre. (2005-2008) 
Generel sociologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, forår- og efterårssemester. (2003-2004)
Kvalitative metoder, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, alle forårssemestre. (2000-2005)

Kursusdeltagelse:

Forskningsetik, Københanvs Universitet (2015)

LUKU, lederkursus for studieledere, Københavns Universitet (2014)

Kvinder, Karriere, KU (lederkursus, KU) (2012)

Lyst til Ledelse, KU (førleder kursus), (2011)

Vejledning af ph.d.studerende, PUMA, Københavns Universitet (2008)
Akademisk vejledning, Formidlingscenteret, Københavns Universitet (2006)
Adjunktpædagogikum, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (2006)
Academic Writing, PUMA, Københavns Universitet (2006)
Stemmebrug, Formidlingscenteret, Københavns Universitet (2005)
Academic communication, Magisterforeningen. (2001)
Epidemiology, 14 dage, NIVA kursus. (2000)

Tillidshverv og andre opgaver:

Redaktør for det etnografiske tidsskrift Jordens Folk (1999-2003)
Gæsteredaktør Tidsskriftet Antropologi, temanummer: Arbejde (2005)
Medlem af censorkorpset for uddannelser i folkesundhedsvidenskab i Danmark (2006 - 2009)
Bestyrelsesmedlem, Dansk Sociologforening (2006-2008)
Medlem af editorial board af International Journal of Criminology and Sociological Theory (2007 -2015)
Reviewer for bl.a. Human Relations og Sociology of Health and Illness
Dansk repræsentant i Nordisk netværk vedr etisk regulering af samfundsvidenskaberne (2008 - )

ID: 9537