Sociologisk Databank – Københavns Universitet

Sociologisk Databank

Sociologisk Databank er et initiativ på Sociologisk Institut, der gør det lettere for forskere, undervisere og studerende at anvende kvantitative data til statistiske analyser.  

Databanken indeholder en række forarbejdede datasæt, der er klar til analyser inden for forskningsområder som værdier, politisk observans, etnicitet, religion, social arv, køn, arbejde og familie. Ligeledes vil der i en del tilfælde være mulighed for analyser over tid eller på tværs af lande.

Databanken er bygget enkelt op efter centrale forskningsemner. Brugeren har mulighed for at downloade datasæt direkte fra hjemmesiden eller danne sig et indtryk af Dansk Data Arkivs store udbud inden for hvert forskningsemne.

Den databankansvarlige har kontortid en fast dag et par timer om ugen, hvor alle er velkomne til at komme forbi. Der ydes ikke hjælp til studerende uden for åbningstiden. Se databankens hjemmeside for nærmere oplysninger.

Klik dig ind på hjemmesiden her: https://databank.soc.ku.dk/.