Mikkel Haderup Larsen

Mikkel Haderup Larsen

Ph.d. stipendiat

Jeg er PhD-studerende på sociologisk institut. Temaet for min afhandling (01/02/2020-31/01/2023) er velfærdssolidaritet. Specifikt undersøger jeg mulige forklaringer på hvorfor et stigende antal europæere har den holdning, at velfærdsydelser bør begrænses til ’vores egne’. I litteraturen betegnes dette fænomen som velfærdschauvinisme. Til dette formål anvender jeg kvantitative metoder til at undersøge forskellige datakilder (f.eks. survey-data, eksperimentelle data, registerdata).

Blandt andet søger jeg at svare på følgende spørgsmål:

  • Er etniske danskere velfærdschauvinistiske mod nylige tilflyttere og Muslimer, når det handler om adgang til sundhedsvæsenet og vaccination under coronavirus-pandemien?
  • Hvilke deservingness-kriterier er mest betydningsfulde i danskernes vurdering af hvilke grupper der i højest/lavest grad bør prioriteres behandling og vaccination mod COVID-19?

Merlin Schaeffer vejleder projektet.

Jeg er medlem af forskergruppen velfærd, ulighed og mobilitet.

 

ID: 182080657