Morten Wendler Jørgensen

Morten Wendler Jørgensen

Videnskabelig assistent

Mit ph.d.-projekt er en del af forskningsprojektet "Sociale Drivkræfter og Barrierer for Klimavenlig Kost". Ph.d.-projektet er en praksisteoretisk, kvalitativ undersøgelse af unge danskeres madvaner, med fokus på hvilke udfordringer vegetarer, veganere, fleksitarer m.fl. møder i deres forsøg på at omlægge deres kost. 

Fagligt fokuserer jeg på kultur- og hverdagssociologi, klima og grøn omstilling, praksisteori, sociale kontekster og social forandring & emancipatorisk socialvidenskab. Metodisk lægger jeg vægt kvalitative metoder, særligt interaktionistiske interviews, go-alongs & fokusgrupper.  

Min vejleder ifb. med mit ph.d.-projekt er Bente Halkier.

Undervisnings- og vejledningsområder

I foråret 2021 og sommeren 2022 underviser jeg i metode- og forskningspraksisfaget "Klimaaktivistisk Sociologi". Kurset forsøger at bidrage til en forståelse af, hvordan vi som sociologer kan bidrage til grøn omstilling. 

ID: 142305648