CEVES - Center for Viden, Ekspertise og Samfund - Sociologisk Institut – Københavns Universitet

Velkommen til Center for Videnskab, Ekspertise og Samfund

Centrets forskning er rettet mod at forstå den centrale betydning, som videnskab og ekspertise har i en række aktuelle samfundsproblematikker - og mod at synliggøre hvordan sociologien kan bidrage til forståelsen af relationer mellem videnskab, ekspertise og samfund. Centrets forskere beskæftiger sig blandt andet med den sociale indlejring af videnskab og ekspertise af videnskab indenfor sundhed, økonomisk regulering, miljø og klima, samfundsforskning og jura.