FANTASIPRISEN 2018 - for det nytænkende samfundsrelevante speciale – Københavns Universitet

Sociologisk Institut > Om instituttet > Arrangementer > FANTASIPRISEN 2018 - f...

FANTASIPRISEN 2018 - for det nytænkende samfundsrelevante speciale

Fantasiprisen 2018

I samarbejde med virksomheden Analyse & Tal uddeles en årlig pris til en modig specialeafhandling.

FANTASIPRISEN gives til det innovative og nytænkende speciale, der stiller spørgsmål til samfundets nuværende orden og samtidig udvider rammerne for: 

  • hvad sociologiske metoder kan bruges til
  • hvilke fænomener, der er sociologisk relevante, og som sociologisk teori kan forklare
  • hvordan sociologiske undersøgelser kan bygge bro til andre fagligheder

FANTASIPRISEN ønsker at styrke den sociologiske fantasi og går ikke til specialer, der ligger i direkte forlængelse af eksisterende forskning. Specialer, der er fremragende i henhold til konventionelle akademiske kriterier er naturligvis velsete, men det er ingen forudsætning for at komme i betragtning til prisen, at specialet har opnået en topkarakter.

FANTASIPRISEN på DKK 6000 doneres af Analyse & Tal, som derudover vil bistå med at udbrede kendskabet til specialets resultater ved at omsætte det til et formidlingsvenligt format.

Procedure

Alle undervisere, studerende og kandidater fra Sociologisk Institut kan indstille specialer, der er succesfuldt forsvaret inden for de seneste 12 måneder inden prisuddelingen.

Hvis du vil indstille et speciale, skal du skrive en kort motivation til priskomiteen, som blandt de indstillede kandidater udvælger fire specialer. Disse indbydes til at deltage i en speciale cup, der afholdes i forbindelse med Sociologisk Instituts årlige institutdag den 21. september 2018.

Priskomiteen består i 2018 af følgende medlemmer:

  • Pia Bang Jensen, Analyse & Tal
  • Peter Gundelach, Professor emeritus ved Sociologisk Institut
  • Anders Hoff, Chefkonsulent, Dansk Industri

Frist

Fristen for indstilling af specialer til FANTASIPRISEN 2018 er fredag den 24. august 2018 via email til Institutleder Janus Hansen på jh@soc.ku.dk