Europæisk konference om forbrugets sociologi – Københavns Universitet

Sociologisk Institut > Om instituttet > Arrangementer > Europæisk konference o...

Europæisk konference om forbrugets sociologi

Forbrug er allestedsnærværende i samfundet og i et omfang, der gør det sværere og sværere at forestille sig sociale relationer, samfund og institutioner helt uden forbrug.

Moderne sociologiske fremstillinger af forbrug dækker både over analyser af de rutineprægede aspekter samt de aspekter af forbrug, som samfundet stiller spørgsmål til. Eksempelvis bæredygtighed og sundhed. Konferencen vil kombinere forbrugsanalyser af det rutineprægede forbrug og analyser af det reflekterede forbrug.

Konferencen bliver indledt af en keynote af professor David Evans, Sheffield University. Han vil levere et tankevækkende indlæg om, hvordan forbrug skal forstås i det antropocene samfund.

Deltagere opfordres til at reflektere over ambivalenser og paradokser imellem trivielle og bevidste former for forbrug:

Hvordan bliver forbrugsmønstre socialt og materielt reproduceret og forandret?

Læs mere om konferencen her 

Har du faglige spørgsmål til konferencen, kan du kontakte:
Professor Bente Halkier
beh@soc.ku.dk