Rikke Nøhr Brünner forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Sociologisk Institut – Københavns Universitet

Sociologisk Institut > Om instituttet > Arrangementer > Rikke Nøhr Brünner for...

Rikke Nøhr Brünner forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Sociologisk Institut

Kandidat

Rikke Nøhr Brünner

Titel

"Fattigdom i alderdommen: Et sociologisk studie af levekår og hverdagsliv blandt de fattigste danske folkepensionister"

Det vil være muligt før forsvaret at læse en kopi af afhandlingen på Sociologisk Institut, lokale 16.1.23.

Tid og sted

Lokale: CSS 1.1.18, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5
Tid: Kl. 13.00

Sociologisk Institut afholder en reception efter forsvaret i lokale 16.1.62 cirka kl. 16:00.

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Peter Abrahamson, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, Danmark (formand)
  • Lektor Anne Leonora Blaakilde, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, Danmark
  • Lektor Angelika Thelin, Department of Social Work, Linnaeus University, Sverige

Resumé

Afhandlingen undersøger via kvantitative og kvalitative metoder levekår og hverdagsliv blandt de fattigste danske folkepensionister. Den kvantitative del af undersøgelsen er empirisk funderet i surveydata fra Ældredatabasen koblet til danske registre. Med udgangspunkt i dette data foretager Rikke Nøhr Brünner en komparativ analyse af levekår blandt de 10 pct. med henholdsvis højest og lavest indkomst ud over folkepensionen. Det empiriske materiale til den kvalitative del af undersøgelsen består af kvalitative livshistorieinterview med 16 folkepensionister, som lever udelukkende eller næsten udelukkende af folkepension. Den kvalitative del af undersøgelsen omhandler de fattigste folkepensionisters oplevelse af deres nuværende hverdagsliv i økonomisk knaphed, hvordan de får enderne til at mødes samt, hvordan de skaber mening med deres økonomiske situation, alt dette i lyset af deres øvrige levede liv.