Theresa Dyrvig Henriksen forsvarer sin ph.d.-afhandling på Sociologisk Institut

Theresa Dyrvig HenriksenKandidat

Theresa Dyrvig Henriksen

Titel

On the complexities of sex selling – Social background, sexual scripts, and social identity

Bedømmelseskomité

  • Lektor Jakob Demant, Sociologisk Institut, Københavns Universitet (formand
  • Professor Jo Phoenix, The Open University, UK  
  • Lektor Anna Hall, Department of Social Work, University of Gothenburg, Sweden

Vært

Ph.d.-programleder, professor Bente Halkier

Tid og sted

Sted: Online via Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/68177592081
Tid: 27. maj 2020, kl. 13:00

Ph.d.-afhandlingen vil være tilgængelig som e-publikation via Academic Books. Den vil også kunne læses på Sociologisk Institut efter genåbningen af campus ved at kontakte phd@soc.ku.dk.

Resumé

Denne ph.d. afhandling handler om personer, der sælger sex – og deres fortællinger. Prostitution er, som alle andre sociale fænomener, formet af tid og kontekst. Oplevelsen af at sælge sex er derfor knyttet til en række strukturelle, individuelle og interpersonelle faktorer. I afhandlingen studeres prostitution som et socialt fænomen; dels ved at analysere sexsælgeres egne fortællinger om at sælge sex, dels ved at analysere de ”fortællinger”, som kan udledes på baggrund af statistiske analyser med udgangspunkt i registerdata. Afhandlingen anvender således både registerdata på kvindelige sexsælgere og interviewdata med mandlige og kvindelige sexsælgere.

Afhandlingen bidrager til den teoretiske forståelse af prostitution som et komplekst socialt fænomen ved at analysere fortællinger om prostitution med udgangspunkt i forskellige sociologiske teorier. Herudover er afhandlingen et empirisk bidrag; dels inddrages forskellige datakilder; dels fordi afhandlingen benytter sig af en ny datakilde i form af registerdata.