Studerende som mentorkoordinator til Sociologisk Institut – Københavns Universitet

Sociologisk Institut > Om instituttet > Ledige stillinger > Studerende som mentork...

23. januar 2018

Studerende som mentorkoordinator til Sociologisk Institut

Vi søger en studerende som mentorkoordinatorer til at koordinere arbejdet, som vores frivillige mentorer udfører for at skabe et bedre fagligt og socialt miljø for vores internationale studerende.  
 
Arbejdet foregår som et samarbejde mellem to mentorkoordinatorer og med mentorkoordinatorerne på Institut for Antropologi. 
Instituttet modtager ca. 60 internationale studerende på studieophold hvert semester. De internationale studerende kommer fra hele verden og studerer ved instituttet i mindst et semester.  
 
Arbejdsopgaver 
Hovedopgaverne er:  
 • Rekruttering af og kontakt til mentorer 
 • Koordinering og planlægning af mentor-mentee forløb 
 • Planlægning og gennemførsel af introdage for de internationale studerende ved semesterstart 
 • Koordinering af og deltagelse i sociale arrangementer for de internationale studerende 
 • Samarbejde med studieadministrationen om forhold, der vedrører de internationale studerende  
Den største del af arbejdet ligger i maj-juni og november-december, hvor der rekrutteres mentorer til det efterfølgende studieår. 
I det kommende semester ønsker vi at udvikle vores mentorordning, så mentorerne tilknyttes en gruppe studerende, og vi ser også gerne, at de kommende mentorkoordinatorer bidrager til at udvikle mentorordningen. 
 
Du har 
 • interesse for samarbejde med andre studerende fra hele verden. 
 • erfaringer fra mentorlignende relationer, koordinering, samarbejde med internationale studerende 
 • måske været på udveksling 
 • erfaringer med aktiviteter, der bidrager til at udvikle eller understøtte studentermiljø på din uddannelse 
 • interesse for og indsigt i sociologi 
Arbejdssproget er primært engelsk. 
Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Vi tilbyder 
 • et arbejde, der bibringer erfaring med organisatorisk arbejde inden for uddannelsesområdet. 
 • mulighed for at arbejde i et internationalt miljø  
 • en arbejdsplads, der lægger vægt på gensidig fleksibilitet – du kan planlægge dit arbejde i forhold til dit studie 

Læs mere og søg stillingen