"Gamle nyheder" – Københavns Universitet

Sociologisk Institut > Om instituttet > "Gamle nyheder"

"Gamle nyheder"

FAOS information nr. 2 2012

04. juni 2012

Et nyt nummer af FAOS information er netop udkommet og kan downloades som e-paper. Du kan bl.a. læse korte omtaler af nye projekter, publikationer og internationalt stof.

Læs mere

Nyt center vil styrke viden om ekspertise

15. maj 2012

Med centeret CEVES får videnskabssociologer rammerne til debat og forskning i videnssamfundets ekspertise

Læs mere

INTERNATIONAL CONFERENCE

14. maj 2012

The purpose of the conference Feminist Materialisms was to present and elaborate on the material reversal in gender and cultural research.

Conference Feminist Materialisms was an international meeting place for many researchers and students from Denmark, Scandinavia and the rest of the world.

Læs mere

PhD Studentship – Department of Sociology, University of Leicester

30. januar 2012

The Department of Sociology, University of Leicester, UK, is seeking applicants for a 3 year full-time funded studentship (covering fees and stipend) leading to a PhD.

Læs mere

Hvorledes kan sociologien undersøge hverdagslivet med poetiske begreber og metaforer?

21. november 2011

Det er prisopgave spørgsmålet stillet af Forskningsgruppen for Kultur, hverdagsliv og samtidsdiagnose.

Læs mere

FSE har bevilget Kristoffer Kropp et postdoc-stipendium

18. november 2011

Projekttitelen er: "Produktionen af samfundsvidenskabelige viden om Europa. Samfundsvidenskabernes bidrag til produktionen af Europa".

Læs mere

Sociologisk Institut er nu på facebook

08. september 2011

Sociologisk Institut har nu en facebook-profil, på denne kan man følge med i nyheder fra instituttet og se hvilke arrangementer der bliver afholdt. Se profilen her: https://www.facebook.com/SociologiskInstitut.

Læs mere

Velbesøgt karrierearrangement

05. april 2011


 

Der deltog 140 sociologistuderende og dimittender i karrierearrangementet "Hvad kan du" d. 31. marts. Læs mere om arrangementet og se fotos.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2010

07. december 2010

Dimittendundersøgelsen er basseret på spørgeskemaer udfyldt af 238 dimittender, der blev færdige i 2005 til 2010.

Læs mere

Kandidat modtager guldmedalje for speciale

19. november 2010

Lovise Haj Z. Brade har skrevet et spændende og gennemarbejdet sociologi speciale, der også har vundet guldmedalje som prisopgave.

Læs mere

Sociologi kongres

08. november 2010

Dansk Sociologikongres 2011 afholdes d. 20.-21. januar i Aalborg.

Læs mere

Science Studies Meet Climate Change

09. september 2010

Workshoppen 'Science Studies Meet Climate Change: A Rendezvous with Consequences?' blev afholdt med succes og det færdige produkt blev et manifest: 'Copenhagen Manifesto'.

Læs mere

Call for papers

08. september 2010

Call for papers til konferencen 'The Sociology of Risk - Theoretical Perspectives'.

Læs mere

Post doc.-bevilling til Sociologisk Institut

11. juni 2010

Marie Bruvik Heinskou er bevilget et post doc.-stipendium fra FSE.

Læs mere

2 Postdocstipendier

18. december 2009

2 ud af 11 postdocstipendier fra det Frie Forskningsråd - Samfund og Erhverv - er i år gået til Sociologisk Institut, nemlig til Anders Blok og til Bjørn Schiermer.

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGIER

25. november 2009

Et nyt forskningsprojekt - Sundhedsstrategier - om ikke-konventionelle behandlingsformer præsenterer ny hjemmeside.

Læs mere

Trygfonden bevilger 2,8 mio. kr.

20. oktober 2009

Margaretha Järvinen, Anders Holm og Lars Fynbo har netop modtaget en bevilling fra Trygfonden til et forskningsprojekt om dansk alkoholkultur uden for behandlingssystemet.

Læs mere

Bevilling på 2,58 millioner

31. juli 2009

Lektor Inge Kryger Pedersen har fået bevilliget 2,58 millioner kroner til et forskningsprojekt om "Sundhedsstrategier i ikke-konventionelle behandlingsformer".

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek er åbent

04. maj 2009

Klokken 8.00 mandag den 4. maj slog Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek dørene i Gothersgade 140 op for første gang. Allerede fra morgenstunden var der studerende, der søgte den bedste studieplads blandt de 272 mulige.

Læs mere

Flere vil studere samfundsvidenskab

02. april 2009

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet oplever en markant stigning i antallet af kvote 2-ansøgere i forhold til 2008.

Læs mere

Ny bevilling

27. november 2008

Professor Anders Holm har fået bevilliget 1,54 million kroner til et forskningsprojekt om "Negativ social arv" fra det strategiske forskningsråd.

Læs mere

Æresdoktor

04. november 2008

På Sociologisk Instituts opfordring har Københavns Universitet indstillet Thomas J. Scheff til æresdoktorgraden.

Læs mere