Anerkendt tidsskrift laver særlig positive omtale af forskning fra Sociologisk Institut – Københavns Universitet

Sociologisk Institut > Om instituttet > Nyheder > Anerkendt tidsskrift l...

13. juni 2017

Anerkendt tidsskrift laver særlig positive omtale af forskning fra Sociologisk Institut

Det anerkendte, amerikanske tidsskrift Education Next har for nyligt bragt en artikel, hvor forskning af Stine Møllgaard og Mads Meier Jæger er blevet fremhævet. Deres artikel Cultural capital, teacher bias, and educational success: New evidence from monozygotic twins’ er blevet brugt som bevis for Professor Jay P. Green’s argument om, at kulturel kapital blandt studerende har en afgørende betydning for deres karakterer.

I sin Ph.D. undersøgte Stine Møllgaard, hvorvidt der var forskel mellem enæggede tvillingers interesse for kultur, og om der samtidig også var en forskel i deres vej igennem uddannelsessystemet. Resultatet var ikke til at tage fejl af - sandsynligheden for at den kulturelt stærke tvilling gennemfører gymnasiet viste sig 13 procent højere.

Det resultat er nu nået hele vejen ind i tidskriftet Education Next, hvor Professor Jay P. Green, der længe har argumenteret for den kulturelle aktiviteters positive indflydelse på studerende, bifaldt forskningens omfang og ikke mindst udfaldet. 

Professor Jay P. Green er Head of the Department of Education Reform ved University of Arkansas og forsker i valg af skole, beståelsesprocenter for High Schools, ansvarlighed og specialuddannelser og har skrevet bøger om uddannelsesmyter. Stine Møllgaards forskning falder derfor lige ind hans ekspertområde.

Han fremhæver særligt den metodiske tilgang i artiklen af Stine Møllgard og Mads Meier Jæger. De har så vidt det er muligt forsøgt at fjerne påvirkning fra sociale arv ved at tage udgangspunkt i enæggede tvillinger. På den måde er det muligt at omgå Bourdieus argument om, at kulturel kapital læner sig op ad det dominerende kulturelle kodeks, og derfor vil kulturel kapital blive misforstået som akademisk viden, og naturligvis også blive anerkendt for det ved højere karakterer.

Med Cultural capital, teacher bias, and educational success: New evidence from monozygotic twins’ er der ifølge Jay P. Green nu belæg for, at kulturel kapital blandt studerende har en afgørende betydning for deres karakterer – og det er ikke udelukkende bundet op på deres ophav.