Specialister overser døende menneskers religion – Københavns Universitet

Sociologisk Institut > Om instituttet > Nyheder > Specialister overser d...

23. februar 2018

Specialister overser døende menneskers religion

Specialister i lindring er tit forsigtige med at spørge til den døendes religiøse tanker, og derfor overser de en mulighed for at lette smerten, siger Hanne Bess Boelsbjerg, som har undersøgt religiøs sårbarhed blandt kristne og muslimer på tærsklen til døden

Fra 2010-2015 udførte ekstern lektor Hanne Bess Boelsbjerg interview med i alt 16 uhelbredelige kræftpatienter, som var tilknyttet eller berettiget til specialiseret palliativ behandling på enten en hospitalsafdeling eller derhjemme. Fem var muslimer, resten var katolikker eller
protestanter. Fælles for dem var, at selv fagfolk, der har lindring i døden som speciale, ofte havde svært ved at spørge til de døendes religiøse eller spirituelle tanker og altså bruge denne del af sjælelivet som indgang til at hjælpe.

”Jeg oplevede en religiøs bonerthed. Mange spurgte ikke ind til, hvad tro betød for den enkelte, selvom en patient var i et specialiseret palliativt forløb. Det undrede mig,” siger Hanne Bess Boelsbjerg.

”De mest troende er tit bakket godt op af familie og trossamfund. Men når der ikke spørges direkte og systematisk, så rammer det dem, der er mindre afklarede eller usikre på deres religiøse behov. Man taler jo ikke med præsten, når man ikke har fået afklaret, om man har behov for at tale med præsten. På den måde finder man som sundhedsfaglig person inden for specialiseret palliation ikke nødvendigvis ud af, om der er et behov for at yde støtte til de religiøse og spirituelle overvejelser, som kan dukke op undervejs i et terminalt sygdomsforløb,” siger hun.

”Det kan gøre en kæmpe forskel, alene hvis sundhedspersonalet er åben over for de religiøse tanker, der er eller kan udvikle sig i løbet af et alvorligt sygdomsforløb,”
siger Hanne Bess Boelsbjerg

Hanne Bess Boelsbjerg i Kristelig Dagblad 21. februar 2018: Specialister overser døende menneskers religion