Stor bevilling til forskning i bynatur og urban økologi – Københavns Universitet

Sociologisk Institut > Om instituttet > Nyheder > Stor bevilling til for...

02. januar 2017

Stor bevilling til forskning i bynatur og urban økologi

Lektor Anders Blok har fået 6,4 millioner kroner af Velux Fonden til forskningsprojekt, der skal se nærmere på grønne fællesskaber i byen

Byen og naturen bliver ofte set som to forskellige ting. Men i takt med at verdens byer vokser og vokser er der kommet en stigende interesse for bynatur og grønne fællesskaber i byen.
I Danmark opstår der i disse år nye projekter og initiativer der fokuserer på urbant landbrug, byhaver, genopretning af byers vandløb, grønne områder der skal modvirke klimaforandringer og skabelse af ”vild” natur i byen. Grænserne mellem byen og naturen er igen til forhandling. Byplanlæggere, lokalpolitikere, foreninger og engagerede borgere afsøger nye muligheder for at forene by og natur til en rigere bynatur i ”den økologiske by”.

For at se nærmere på denne udvikling har Velux Fonden bevilliget 6,4 millioner kroner til nyt projekt på Sociologisk Institut. Projektet ”Grønne fællesskaber i byen – civilt engagement og medborgerskab i bynatur og urban økologi” ledes af lektor Anders Blok og udføres i samarbejde med Friluftsrådet.


Grønne områder, som her Bryant Park i New York, vinder frem i verdens storbyer. Foto: Jean-Christophe Benoist

Hvordan sikres den demokratiske deltagelse?

GrønBy-projektets udgangspunkt er, at der er behov for at sikre den demokratiske deltagelse af denne nye byudvikling og de værdier der ligger bag udviklingen. Projektets formål er derfor at undersøge de samfundsmæssige processer, der fremmer eller forhindrer en sådan demokratisk deltagelse. Dette gør projektet ved at se nærmere på nye former for civilt engagement i byens natur: Hvordan skabes og vedligeholdes borgernes frivillige engagement i bynatur? Hvilke former antager dette engagement på tværs af mindre, mellemstore og større danske byer? Hvordan inkluderer man befolkningens ideer og ønsker i den praktiske byplanlægning? Og hvilke forskellige ønsker har den brede danske bybefolkning til fremtidens bynatur?

Ud over lektor Anders Blok og Jakob Simonsen fra Friluftsrådet vil projektet også ansætte en Ph.d,-studerende og en postdoc.
Projektet løber til og med 2019.