Klimakampen er blevet venstrefløjens store dilemma. Er sjældne frøer vigtigere end billige boliger? – Københavns Universitet

11. januar 2018

Klimakampen er blevet venstrefløjens store dilemma. Er sjældne frøer vigtigere end billige boliger?

Klimaforandringerne skaber nye fællesskaber og nye klasseskel – eller forstærker de eksisterende. Og det stiller den moderne venstrefløj i et dilemma – for er middelklassens ønske om at sortere skrald vigtigere end kampen imod social ulighed? “Vi risikerer et middelklassetyranni,” siger lektor Anders Blok.

“Selv om klimaforandringerne i nogle sammenhænge overskrider sociale skel og skaber nye fællesskaber, så er der samtidig ofte nogle ret stærke konfliktflader i forholdet mellem dem, der taber og vinder på at forholde sig aktivt til klimaforandringerne,” siger Anders Blok.

“De unge, højtuddannede middelklassevælgere er ikke ligeglade med de arbejdsløse, men hvis man spurgte dem, hvad det største problem, vi står med, er, så ville de svare klima. De mere socialt udsatte i København oplever da uden tvivl en grad af identitetsmæssig afstand til den der majoritet af kultursocialister, der går meget op i frøer og cykelstier,” siger Anders Blok.

“Mulighederne for at træffe de her valg er ulige fordelt. Hvis ikke vi er bevidste om det, så risikerer vi et middelklassetyranni, hvor vi moraliserer over alle dem, der ikke træffer miljørigtige valg,” siger Anders Blok.

Anders Blok til Zetland 10. januar 2018: Klimakampen er blevet venstrefløjens store dilemma. Er sjældne frøer vigtigere end billige boliger?