Tværfaglige aktiviteter

Sociologisk Institut er involveret i en række tværfaglige aktiviteter inden for forskning (SIDE UNDER OPBYGNING).

Forskningsprojekter

Social Fabric

Social Fabric er et tværfagligt forskningsprojekt som er en del af Københavns Universitets stjerneprogrammer. Projektet skal kortlægge de fulde sociale netværk på tværs af kommunikationstyper for en årgang førsteårsstuderende ved at bruge smartphones som måleinstrumenter, såkaldte sociometre. Disse data, the social fabric, vil give nye perspektiver på social netværk som de udvikler sig i real tid. Fra Sociologisk Institut deltager lektor Anders Blok.

Forskningscentre

SODAS - Copenhagen Centre for Social Data Science

Nye typer data, især inden for det digitale, er i disse år overalt i samfundsvidenskaben. Den brede samlebetegnelse for analysen af disse data er "data science". Copenhagen Centre for Social Data Science (SODAS) undersøger nye, digitale former for data - også kendt som big data - og hvordan sådanne data spiller sammen med metoder inden for samfundsvidenskaben. Lektor Anders Blok er tilknyttet centret.

CAPS - Centre for Anthropological, Political and Social Theory

Det primære formål for Centre for Anthropological, Political and Social Theory (CAPS) er at facilitere og promovere teoretisk forskning, debat og reflektion inden for samfundsvidenskaberne og humaniora. Centret er inerdisciplinært af natur, og det promoverer samarbejder mellem teoretisk interesserede forskere på forskellige institutter såvel nationalt som internationalt. Forskerne på CAPS beskæftiger sig med en række teoretiske områder såsom kritisk teori, teoretiserings-processer, sprogfilosofi, performativitet, sekularisme, normativ politisk teori, amerikansk pragmatisme, subjektivitet og nye former for phenomenologi. Professor emeritus Heine Andersen, Professor emeritus Margaretha Bertilsson, lektor Nicole Doerr, Postdoc Jonas Toubøl og PhD-studerende Jacob Strandell er alle tilknyttet CAPS.

Andre tværfaglige aktiviteter

Asian Dynamic Initiative

Asian Dynamics Initiative (ADI) er et tværfagligt satsningsområde ved Københavns Universitet. ADI har til formål at koordinere eksisterende forskning om Asien og skabe en fælles platform for interdisciplinære Asienstudier. Fra Sociologisk Institut deltager lektor Sarah Christine Swider.