Sociologisk fagråd

Fagrådet er det centrale studenterpolitiske organ på sociologi og for alle sociologistuderende. Her diskuteres hvordan sociologiuddannelsen kan gøres bedre og de sociologistuderendes interesser søges varetaget, blandt andet ved at der i fagrådet gives mandat til studenterrepræsentanterne i sociologis studienævn og bestyrelse. 

Hvis du ønsker at gøre din indflydelse gældende på hvordan studiet tilrettelægges og udvikles, kan du deltage i fagrådets møder, der afholdes ca. en gang om måneden. Se hvornår det næste fagrådsmøde ligger og bland dig i fagrådets arbejde på Fagrådets facebookgruppe

Fagrådet kan kontaktes direkte på:

fagraadet@gmail.com