Meritstuderende på bacheloruddannelsen

Som bachelorstuderende kan du blive meritstuderende på den sociologiske bacheloruddannelse.

Meritkurser på den sociologiske bacheloruddannelse

Som meritstuderende bliver du undervist sammen med de fuldtids sociologistuderende. Der er to typer af fag, du læse som meritstuderende på den sociologiske bacheloruddannelse: de obligatoriske fag eller valgfag.

De obligatoriske fag

På bacheloruddannelsen er det muligt at følge obligatoriske fag på uddannelsens 3. og 4 semester.

Valgfag

Hvert semester bliver der endvidere udbudt en række valgfag, som man også kan læse som meritstuderende. Under menupunktet undervisning kan du læse mere om kursusudbuddet indenfor kategorien valgfag.

Sommerskole

Sociologi udbyder i august måned sommerskole. Disse kurser kan du også følge som meritstuderende. Du kan se hvilke kurser, der udbydes under menupunktet undervisning i venstremenuen.

Ansøgning

Ansøgningsperioder:

Efterår: 1. maj - 1. juni

Forår: 1. november - 1. december

Sommer: 1. marts - 1. april

Hvis tilmeldingsperiodens start falder på en helligdag eller i en weekend, vil ansøgningsskemaet blive aktiveret førstkommende hverdag.

Hvis tilmeldingsfristen falder på en helligdag eller i en weekend, forlænges fristen til førstkommende hverdag.

Ansøgningsskema

Du søger om at blive meritstuderende via ovenstående ansøgningsskema. (Link er kun aktivt i ansøgningsperioderne).

Husk, at du skal have en forhåndsgodkendelse fra dit eget studium. En forhåndsgodkendelse er en tilkendegivelse fra Studienævnet eller studielederen på den meritstuderendes hovedstudium, der dokumenterer, at faget kan meritoverføres dertil. En forhåndsgodkendelse skal, som minimum, godkende det antal ECTS, som det ansøgte kursus er udbudt til.

Optagelse foregår efter et prioriteret først til mølle-princip. Det vil sige, at fordeling af pladser på de udbudte kurser fordeles til studerende i følgende rækkefølge: Studerende fra Sociologisk Institut på KU, SAMF-studerende på KU, studerende fra andre uddannelser på KU, studerende fra andre universiteter.

Forhåndsgodkendelse bedes fremsendt sammen med ansøgningen om optagelse på kurser, men kan eftersendes. Seneste eftersendelsesfrist er 15. august for kurser i efteråret og 15. januar for kurser i foråret. Seneste frist for indsendelse af forhåndsgodkendelse til sommerkurser er 1. juni.

Hvis du har behov for at eftersende din forhåndsgodkendelse eller anden dokumentation, skal du benytte nedenstående formular:

Eftersendelse af dokumentation - Meritstuderende

Hvis du bliver optaget

Du får svar på din ansøgning 4-6 uger efter ansøgningsfristen er udløbet, men oftest får du svar fra studieadministrationen tidligere. Studievejledningen kan ikke fortælle, om du er blevet optaget på de fag, du har søgt.

Kursustilmeldingen fungerer også som eksamenstilmelding. Efter semesterstart skal du gå ind i KUnet og se om du er blevet tilmeldt den rigtige eksamensform. Som meritstuderende følger du samme regler som ordinære sociologistuderende. Derfor kan du under menupunktet eksamen læse mere om det at gå til eksamen på sociologi.

Yderligere vejledning

Hvis du har behov for yderligere vejledning, er du meget velkommen til at kontakte studievejledningen.