Meritstuderende på bacheloruddannelsen

Som bachelorstuderende kan du blive meritstuderende på den sociologiske bacheloruddannelse.

Meritkurser på den sociologiske bacheloruddannelse

Som meritstuderende bliver du undervist sammen med de fuldtids sociologistuderende. Der er to typer af fag, du læse som meritstuderende på den sociologiske bacheloruddannelse: de obligatoriske fag eller valgfag.

De obligatoriske fag

Alle bacheloruddannelsens obligatoriske fag er mulige at læse som meritstuderende.

Valgfag

Hvert semester bliver der endvidere udbudt en række valgfag, som man også kan læse som meritstuderende. Under menupunktet undervisning kan du læse mere om kursusudbuddet indenfor kategorien valgfag.

Sommerskole

Sociologi udbyder i august måned sommerskole. Disse kurser kan du også følge som meritstuderende. Du kan se hvilke kurser, der udbydes under menupunktet undervisning i venstremenuen.

Ansøgning

Ansøgningsfristerne er 1. juni for efterårssemestret og sommerskole og 1. december for forårssemestret. (Hvis tilmeldingsfristen falder på en helligdag eller i en weekend, forlænges fristen til og med førstkommende hverdag)

Du søger om at blive meritstuderende via ansøgningsskemaet, som du finder i højre side.  Husk, at du skal have en forhåndsgodkendelse fra dit eget studium. En forhåndsgodkendelse er en tilkendegivelse fra Studienævnet eller studielederen på den meritstuderendes hovedstudium, der dokumenterer, at faget kan meritoverføres dertil. En forhåndsgodkendelse skal, som minimum, godkende det antal ECTS, som det ansøgte kursus er udbudt til.

Ved overbookning af kurser prioriteres de sociologistuderende og dernæst meritansøgere efter først-til-mølle princippet. 

Forhåndsgodkendelse bedes fremsendt sammen med ansøgningen om optagelse på kurser, men kan eftersendes. Seneste eftersendelsesfrist er 15. august for kurser i efteråret og 15. januar for kurser i foråret. Seneste frist for indsendelse af forhåndsgodkendelse til sommerkurser er 15. juni.

Hvis du bliver optaget

Du får svar på din ansøgning 4-6 uger efter ansøgningsfristen er udløbet, men oftest får du svar fra studieadministrationen tidligere. Studievejledningen kan ikke fortælle, om du er blevet optaget på de fag, du har søgt.

Kursustilmeldingen fungerer også som eksamenstilmelding. Efter semesterstart skal du gå ind i KUnet og se om du er blevet tilmeldt den rigtige eksamensform. Som meritstuderende følger du samme regler som ordinære sociologistuderende. Derfor kan du under menupunktet eksamen læse mere om det at gå til eksamen på sociologi.

Yderligere vejledning

Hvis du har behov for yderligere vejledning, er du meget velkommen til at kontakte studievejledningen.