Meritstuderende på kandidatuddannelsen

Som kandidatstuderende kan du læse som meritstuderende på den sociologiske kandidatuddannelse. 

Meritkurser på den sociologiske kandidatuddannelse

Det er muligt at følge kurser på kandidatuddannelsen i såvel efterårssemesteret som forårssemesteret. Nærmere beskrivelse af fagkategorier kan findes i kandidatstudieordningen for sociologi og på www.kurser.ku.dk.

Vær opmærksom på, at enkelte kurser kan have specifikke forhold samt betingelser.

Sommerskole

Sociologi udbyder i august måned sommerskole. Disse kurser kan du også følge som meritstuderende.

Ansøgning

Ansøgningsfristerne er 1. juni for efterårssemestret og sommerskole og 1. december for forårssemestret. (Hvis tilmeldingsfristen falder på en helligdag eller i en weekend, forlænges fristen til og med førstkommende hverdag)
 
Du ansøger om at blive meritstuderende på kandidatuddannelsen via skemaet i højre side. Husk, at du skal have en forhåndsgodkendelse fra dit eget studium. En forhåndsgodkendelse er en tilkendegivelse fra Studienævnet eller studielederen på den meritstuderendes hovedstudium, der dokumenterer, at faget kan meritoverføres dertil. En forhåndsgodkendelse skal, som minimum, godkende det antal ECTS, som det ansøgte kursus er udbudt til. 

Ved overbookning af kurser prioriteres de sociologistuderende og dernæst meritansøgere efter først-til-mølle princippet. 

Forhåndsgodkendelse bedes fremsendt sammen med ansøgningen om optagelse på kurser, men kan eftersendes. Seneste eftersendelsesfrist er 15. august for kurser i efteråret og 15. januar for kurser i foråret. Seneste frist for indsendelse af forhåndsgodkendelse til sommerkurser er 15. juni.

Hvis du bliver optaget

Der er svarfrist på 6 uger efter ansøgningsfristen er udløbet, men oftest får du svar fra studieadministrationen tidligere. Studievejledningen kan ikke fortælle, om du er blevet optaget på de fag, du har søgt.

Kursustilmeldingen fungerer som eksamenstilmelding. Efter semesterstart skal du logge ind i KUnet og tjekke om du er tilmeldt den rigtige eksamensform. Som meritstuderende følger du samme regler som ordinære sociologistuderende. Du kan under hovedmenuen eksamen læse mere om det at gå til eksamen på sociologi.

Yderligere vejledning

Hvis du har behov for yderligere vejledning, er du meget velkommen til at kontakte studievejledningen.