Forskningscentre – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Sociologisk Institut > Forskning > Forskningscentre

Forskningscentre på Sociologisk Institut

Sociologisk Institut huser en række forskellige forskningscentre. Du kan læse mere om centrene ved at besøge enhedernes egne hjemmesider ved hjælp af listen herunder.

Center for Forskning i Eksistens og Samfund

Centeret danner rammen om en række varierede forskningsprojekter. Projekterne udforsker emner vedrørende sundhed, aldring, eksistensproblemer, forskningssociologi samt skolelivets socialpsykologi.

Center for seksualitetsforskning - kultur/samfund/sundhed

Centret har til opgave at fremme kritisk forskning af forholdet mellem seksualitet, kultur, sundhed og samfund. Der sigtes specielt mod at inddrage nye forskningstalenter inden for området i samarbejde med seniorforskere.

FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier - har specialiseret sig i studiet af arbejdsmarkedsforhold i dansk, nordisk og europæisk sammenhæng.

Koordinationen for Kønsforskning

Koordinationen varetager landsdækende koordinering og information om kønsforskning i Danmark.

Center for Videnskab, Ekspertise og Samfund

CEVES er ramme om et levende videnskabssociologisk forskningsmiljø og udbyder en række arrangementer, forskningsseminarer, undervisningstilbud og studiekredse.

Center for Stratifikationsforskning

Center for Stratifikationsforskning er en samlende enhed for forskningen i social stratifikation og ulighed i Danmark. Centeret går på tværs af alle danske miljøer for forskning i samfundets stratifikationsprocesser

Centre for Anthropological, Political and Social Theory (CAPS)

CAPS has as its primary goal to facilitate and promote theoretical research, debate and reflection in the social sciences and humanities.

Copenhagen Centre for Social Data Science (SODAS)

Med en række ambitiøse videnskabsfolk fra vidt forskellige fagområder har Det Samfundsvidenskabelige Fakultet åbnet et helt nyt forskningscenter, hvor forskere på tværs af fakultetets fem institutter samles om forskning i data.