Forskningsgrupper ved Sociologisk Institut – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Sociologisk Institut > Forskning > Forskningsgrupper

Forskergrupper ved Sociologisk Institut

Sociologisk Instituts forskning er organiseret i forskergrupper. De videnskabelige medarbejdere og ph.d.- studerende er tilknyttet specifikke formelt organiserede forskergrupper. Alle forskergrupperne har en forskningskoordinator, som er kontaktperson til gruppen, er ansvarlig for og igangsætter af fællesaktiviteter og -initiativer relateret til forskningsgruppen, er ansvarlig for at gruppen understøtter målet om øget ekstern finansiering og koordinator og kontaktperson på ansøgninger om ekstern støtte.

Forskningskoordinationsudvalg

Forskningskoordinationsudvalget mødes minimum to gange om året. Udvalget består af Institutleder og forskningskoordinatorerne fra forskergrupperne.

Forskergruppestrukturen udgør ’grundstenen’ i forskningsorganiseringen ved Sociologisk Institut. Der er på nuværende tidspunkt etableret tre forskergruppper bestående af områderne:

  • Kultur og civilsamfund (Forskningskoordinatorer: Jakob Demant)
  • Velfærd, ulighed og mobilitet (Forskningskoordinator: Kristian Karlson (orlov til juni 2017). Fra September 2016 til juni 2017: Mads Meier Jæger)
  • Viden, organisation og politik (Forskningskoordinatorer: Inge Kryger Pedersen og Anders Blok (begge orlov til januar 2017) Fra september 2016 til januar 2017: Christian Lyhne Ipsen og Janus Hansen)