Forskningskollektivet

Forskningskollektivet er fællesskab, der arbejder for styrkelse af kollektive arbejdsprocesser, nye tværgående samarbejder, flere forbindelser mellem forskere og studerende, datadeling og undervisningsbaseret forskning.

Vi er institutionelt forankret på Sociologisk Institut, Københavns Universitet, og fysisk i lokale 4.1.18 på KU's CSS-campus.

Vi kan kontaktes på forskningskollektivet@soc.ku.dk.

Lokale 4.1.18 kan bookes efter aftale til arrangementer eller fag, som relaterer sig til Forskningskollektivets mål.