Videnskabeligt personale - Sociologisk Institut – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Sociologisk Institut > Ansatte > Videnskabelige

Videnskabeligt personale - Sociologisk Institut

Her ser du en oversigt over alle videnskabelige medarbejdere ved Sociologisk Institut.

NavnArbejdsområdeTelefonE-mail

adjungeret professor 

Hans Henrik BruunMax Weber; videnskabsteori; sociologi og international politik +45 353-23947E-mail

adjunkt 

Tea Torbenfeldt BengtssonUnge, risiko, kriminalitet, anbringelser +45 353-24503E-mail
Marie Bruvik HeinskouKøn, seksualitet, feminisme(r), fænomenologi, kvalitative metoder og metodologi +45 353-23249E-mail
Bella Margrethe Mørch MarckmannFamiliesociologi, generationer, normer, hverdagslivssociologi, bolig, kvalitative og kvantitative metoder +45 353-21607E-mail

adjunkt, ph.d. 

Jens ArnholtzArbejdsmigration/udenlandske arbejdstagere; europæisk arbejdsmarkedsregulering +45 353-23214E-mail
Nana Wesley HansenOverenskomstfornyelser på det offentlige arbejdsmarkedt; samarbejde og forhandling lokalt - offentlig sektor; arbejdsmigration/udenlandske arbejdstagere +45 353-23444E-mail
Christian Lyhne IbsenOverenskomstfornyelser på det private arbejdsmarked; konfliktløsning på arbejdsmarkedet; arbejdsmarkedsorganisationerne +45 353-23904E-mail

ekstern lektor 

A Manuel Ahedo Santisteban  E-mail
Helge Albrechtsen  E-mail
Hans Bay  E-mail
Dorte Caswell  E-mail
Malene Damgaard  E-mail
Morten Dalager Ditlevsen  E-mail
Lars Pico Geerdsen  E-mail
Yosef Kamal IbssaGlobalisering, Demokrati, International migration, diaspora og etniske minoriteter, freds og konfliktløsning +45 353-24502E-mail
Rene Karpantschof  E-mail
Stefan Koeller  E-mail
Mille Mortensen  E-mail
Leif Olsen +45 31 58 77 81E-mail
Jeff Geerthsen Smidt +45 353-31757E-mail
David W.M. Sorensen  E-mail
Maria da Paz Ventura Campos Lima  E-mail

Forsker 

Flemming Mikkelsen +45 29 72 48 22E-mail

gæsteforsker 

Anders Hjorth-TrolleUddannelsessociologi, social arv, Rational Choice, kvantitative metoder, kausalitet, social stratifikation +45 353-24118E-mail

institutleder, lektor 

Janus HansenGovernance, Videnskabelig ekspertise, Videnskab og teknologi, Risiko, Borgerinddragelse, Bioteknologi +45 353-36937E-mail

konsulent 

Søren la Cour Ældre og gerontologi, Den eksistentielle samtale, Komplementær og Alternativ Medicin, Mindfulness baserede Livsstilsændringer +45 353-23213E-mail

lektor 

Peter AbrahamsonKomparative velfærdssystemer, socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, EU, Latinamerika, Østasien +45 353-23941E-mail
Charlotte BlochHverdagslivssociologi, emotionssociologi, livskvalitet, følelseskultur, følelser i arbejdslivet, mobning i arbejdslivet, sociale relationer og emotioner. +45 353-23236E-mail
Anders BlokVidenssociologi, Miljøsociologi, Aktør-netværks teori, STS (Science, Technology, Society), Kosmopolitanisme +45 353-23577E-mail
Hilda Rømer ChristensenKønsforskning, køn og velfærd, køn og religion, kønsteori, køn i kultur og samfund +45 353-23943E-mail
Jakob Johan DemantUngdom, rusmiddler, kriminalitet, Mixed methods, fokusgruppeinterview, kultursociologi, Cryptomarkets, forebyggelse, situationel kriminalitets forebyggelse, kriminologi +45 353-21584E-mail
Carsten Strøby JensenArbejdsmarkedsforhold, EU +45 353-23944E-mail
Jørgen Elm LarsenFattigdom, social eksklusion, socialt udsatte, aktivering +45 353-23266E-mail
Inge Kryger PedersenSociologisk teori og metode, sociologisk sundhedsforskning, videnssociologi, krop og kultur. +45 353-23229E-mail
Poul Poder +45 353-23946E-mail

lektor, centerleder, ph.d. 

Søren Kaj AndersenOverenskomstfornyelser på det private arbejdsmarked; arbejdsmigration/ udenlandske arbejdstagere; arbejdsmarkedsorganisationerne +45 353-23269E-mail

lektor, fil.dr., ph.d. 

Yvonne Due BillingKøn, organisationskulturer, ledelse, magt, identitet, etik +45 353-23503E-mail

lektor, forskningsleder, ph.d. 

Mikkel MailandOverenskomstfornyelser på det offentlige arbejdsmarked; trepartssamarbejde indenfor beskæftigelsespolitik og andre politikområder; europæisk arbejdsmarkedsregulering; atypiske ansættelser +45 353-23277E-mail

lektor, international koordinator 

Rina AgarwalaLabor, social movements, gender, migration, globalization, development +45 353-34353E-mail

lektor, ph.d. 

Anna IlsøeLokale forhandlinger; samarbejde mellem ledere og medarbejdere; arbejdstid; arbejdsmarkedssegmentering; digitalisering af arbejdsmarkedet; privat sektor +45 353-23212E-mail
Trine Pernille LarsenEuropæisk arbejdsmarkedsregulering; ældre- og familiepolitik; tillidsrepræsentanter; det segmenterede/opdelte arbejdsmarked +45 353-24514E-mail
Steen Erik NavrbjergSamarbejde og forhandling ml. medarbejdere og ledelse - privat og offentlig sektor; multinationale selskabers betydning for forhandling og samarbejde; tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter; lokale fagforeninger +45 353-23279E-mail

lektor, ph.d.-programleder 

Mikael CarlehedenSamfundsteori, Videnskabsteori +45 353-23286E-mail

lektor, studieleder 

Charlotte BaartsArbejdssociologi, herunder arbejdsliv og arbejdsmiljø. Sundhedssociologi, herunder komplementær og alternativ behandling. Kvalitative metoder +45 353-23298E-mail

ph.d.-stipendiat 

Anna Sofie BachKøn, parforhold, familiestrukturer, praksisteori, feministisk teori +45 353-22827E-mail
Asta BreinholtIntergenerationel transmission af ressourcer, parenting, uddannelsessociologi +45 353-37621E-mail
Rikke Nøhr Brünner +45 353-37315E-mail
Anne ClementsenBysociologi, arkitekturteori, urbanisme, urban forvaltning, socio-spatiale dynamikker +45 353-23472E-mail
Jonas Felbo-KoldingArbejdsmigration/udenlandske arbejdstagere og integration på arbejdsmarkedet; samarbejde mellem medarbejdere og ledelse - privat sektor +45 353-24499E-mail
Anders Hjorth-TrolleUddannelsessociologi, social arv, Rational Choice, kvantitative metoder, kausalitet, social stratifikation +45 353-24118E-mail
Vibeke HolmSundhed og sygdom, KAM - Komplementær og alternativ medicin, Empirisk analyse +45 353-23233E-mail
Lasse Gøhler JohanssonVidenskabssociologi, Videnskabshistorie, Humaniora, Historisk metode, Netværksanalyse, Korrespondanceanalyse, Sociologisk teori +45 353-34062E-mail
Tobias Bornakke JørgensenDigital metode, Data visualisering, Aktør-netværks teori, Social Netværks Analyse (SNA), Metode innovation +45 353-23051E-mail
Hakan KalkanDisadvantaged multiethnic neighbourhoods ('Ghettos'); Street culture +45 353-23281E-mail
Stine Tankred LuckowSocialt arbejde, Udsatte børn og unge, Familieliv, Hverdagslivsstudier, Kvalitative metoder, Familiepleje  E-mail
Stine MøllegaardUlighed i uddannelse; Social mobilitet; Social Arv i Uddannelse; Forældres og bedsteforældres betydning for uddannelse +45 33 48 08 34E-mail
Maria RøgeskovIntellectual disabilities, mental illness, housing, social relations, staff support, social well-being, self-determination, quantitative and qualitative research +45 353-31752E-mail
Jacob StrandellKognitiv sociologi, selvidentitet og selvværd +46700506036E-mail
Annemette Coop Svane-Petersen +45 33 48 09 07E-mail
Jonas ToubølSociale bevægelser, civil ulydighed, civilsamfund, politisk sociologi, social mobilitet, arbejdsmarkedssegmentering, fagforeningsmedlemsskab +45 353-23268E-mail

postdoc 

Lars FynboAlkohol og stoffer, misbrug og afhængighed, risikoteori, sociologisk teori om selv og identitetskonstruktion, kvalitative metoder, mixed methods +45 353-37268E-mail
Lasse Suonperä LiebstBysociologi, rummets morfologi og fænomenologi, kritisk teori +45 353-23291E-mail

professor 

Anders HolmKvantitative metoder, stratifikation, sundhed og arbejdsmarked, social arv, rationelle valg, uddannelse +45 353-24507E-mail
Mads Meier JægerSocial mobilitet, social ulighed, kvantitative metoder, uddannelse, kulturforbrug, rational choice, skønhed +45 353-23284E-mail

professor emeritus 

Heine AndersenViden, forskning og forskere, sociologisk teori, moralfilosofi, videnskabsteori +45 353-23296E-mail
Henning BechByliv, billedmedier, køn, seksualitet, kultur, livsstil, etik, immigation +45 33 13 83 65E-mail
Margareta BertilssonSociologisk teori, videnssociologi, retssociologi +45 353-23275E-mail

Professor, dr.phil., emeritus 

Bo JacobsenEksistens, livsproblemer, aldring, sundhed, tværvidenskab +45 353-32757E-mail

professor, fil.dr. emeritus 

Jesper Jørgen DueDen danske models historie i offentlig og privat sektor; trepartssamarbejde; arbejdsmarkedsorganisationerne +45 353-23942E-mail

professor, fil.dr., emeritus 

Jørgen Steen MadsenDen danske models historie i offentlig og privat sektor; trepartssamarbejde; arbejdsmarkedsorganisationerne +45 353-23293E-mail

professor, ph.d., pol.dr. 

Margaretha JärvinenMarginaliserede grupper, rusmiddelforskning, sociologisk teori, kvalitative metoder +45 353-23274E-mail

videnskabelig assistent 

Lina Hauge KatanVidenskabelig assistent +45 353-34904E-mail