Om instituttet

Målsætning og ramme for arbejdet

Det er Sociologisk Instituts formål at drive sociologisk grundforskning samt at give forskningsbaseret uddannelse på højeste internationale niveau.

Det ligger instituttet på sinde at fastholde en nær sammenhæng mellem forskning, undervisning og anden formidling.

Det er ligeledes en del af den overordnede ramme for instituttets virke, at forskningsfriheden sikres, og at en pluralistisk fagopfattelse vedligeholdes gennem en aktiv satsning på mange forskellige forskningsfelter.

Det er instituttets opfattelse, at en bredspektret grundforskning er en afgørende forudsætning for, at instituttets forsknings- og uddannelses-resultater også på langt sigt kan bidrage til samfundet.