Byhave. Foto: colourboxForskning på Sociologisk Institut

Målet for Sociologisk Institut er at drive forskning indtil højeste internationale niveau. Som universitetsinstitut har Sociologisk Institut en særlig placering i den socialvidenskabelige arbejdsdeling og en deraf affødt forpligtigelse til at videreføre og videreudvikle fagets centrale teori- og metodekomplekser.

Formålet med forskningen ved Sociologisk Institut er således både at bidrage til den internationale sociologi teoretisk og metodisk og samtidig præstere teoretiske og empirisk funderede analyser rettet mod en dansk offentlighed, hvor der efterleves en målsætning om samfundsmæssig relevans og aktualitet. Forskningen ved Sociologisk Institut er koncentreret i tre forskningsfelter, der tilsammen udgør de temaområder, forskningen er rettet mod.

Læs mere om den aktuelle forskning ved Sociologisk Institut

Hvis du gerne vil vide mere om den aktuelle forskning ved Sociologisk Institut kan du se de aktuelle  forskningsgrupper, og excellenceområder på instituttet og besøge hjemmesiderne hos de forskellige forskningscentre på Sociologisk Institut. Hvis du gerne vil se hvilke emner de forskellige forskere beskæftiger sig med, kan du gøre det ved at klikke her eller læse om ph.d.-studiet på uddannelsessiden.

Find udgivelser fra Instituttets ansatte

Hvis du gerne vil se udgivelser fra instituttets ansatte, kan du se en liste over udgivelser fra instituttets ansatte siden 1990 via det link i venstremenuen der hedder publikationer. Siden kan indstilles, så du kan se de nyeste publikationer fra ansatte ved instituttet. Du har også mulighed for at se tidsskrifter der er knyttet til instituttet, via links i venstremenuen.

Tværfaglige aktiviteter

Sociologisk Institut er involveret i en række tværfaglige aktiviteter inden for forskning.

Se listen med tværfaglige aktiviteter her og se desuden hvilke tværgående forskningsområder instituttets forskere er en del af nedenfor.

Tværgående forskning

Sundhed