Ph.d.-studiet

Ph.d.-grafik

Ph.d.-studiet ved Sociologisk Institut er en tre-årig forskerstilling, som enten kan finansieres fuldt af instituttet eller finansieres med eksterne midler.

Undervejs i ph.d-studiet bedriver man forskning og deltager i undervisning.

Studiet afsluttes med indlevering, godkendelse og forsvar af en afhandling baseret på ens forskning.

Find information om ph.d.-studiet, hvordan du ansøger, hvilke ph.d.-kurser, der udbydes og meget mere på vores engelske ph.d.-sider.

Der er desuden mere generel information at finde om ph.d.-studiet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Ph.d.-skole.

Indskrevne ph.d.-studerende skal orientere sig på KUnet.