31. maj 2021

Kristian Bernt Karlson udnævnt til EVA's bestyrelse

Profilbillede Kristian Bernt Karlson

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udpeget Lektor Kristian Bernt Karlson til evalueringsfagligt ekspertmedlem af EVAs bestyrelse for perioden 2021-2023.

Formanden og tre af de i alt 10 bestyrelsesmedlemmer udpeges på ministerniveau. Derudover består bestyrelsen af medlemmer, der er indstillet af undervisningssektorens forskellige råd. Bestyrelsen beskikkes for en 3-årig periode, og bestyrelsen udpeger selv et medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise.

Om sin nye rolle i EVAs bestyrelse udtaler Kristian Bernt Karlson: ”Jeg er meget glad for at have fået muligheden for at kunne kvalificere EVAs vigtige arbejde på uddannelsesområdet med udgangspunkt i min viden om uddannelse og metode. Jeg ser frem til samarbejdet.”

Du kan læse mere om Danmarks Evalueringsinstitut's arbejde på: www.eva.dk.