10. september 2021

Mads Meier Jæger udpeget til Rådet for Børns Læring

Udnævnelse

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har udpeget Mads Meier Jæger, professor på Sociologisk Institut, til det nye formandskab for Rådet for Børns Læring. Rådet rådgiver ministeren på dagtilbuds- og skoleområdet.

Portrætfoto Mads Meier Jæger
Mads Meier Jæger

Professor Mads Meier Jæger er blandt syv ministerudpegede medlemmer af det nye formandskab for Rådet for Børns Læring, der har fået Else Sommer, administrerende direktør i Dansk Magisterforening, som ny frontfigur.

Ud over formandskabet består rådet af medlemmer fra interesseorganisationer på dagtilbuds- og grundskoleområdet, der er udpeget af en række indstillingsberettigede organisationer.

Rådet rådgiver børne- og undervisningsministeren om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og undervisningen i folkeskolen og ungdomsskolen, ligesom det har til formål at rådgive om det pædagogiske arbejde med at understøtte alle børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud.

Endelig vurderer rådet skoler og dagtilbuds evne til at bekæmpe negativ social arv, øge integrationen og inkludere børn med særlige behov. Netop den sociale arvs indvirkning på børn samt betydningen af social ulighed og kulturel kapital for børn og unges vej gennem uddannelsessystemet er nogle af hjørnestenene i Mads Meier Jægers forskning.

Læs mere om udpegningen af det nye formandskab hos Børne- og Undervisningsministeriet: Her er de nye medlemmer af Rådet for Børns Læring

Emner