21. maj 2021

Fem af Sociologisk Instituts forskningsprojekter er repræsenteret ved konferencen Pandemic Societies

Konference

27. maj 2021 er Dansk Sociologi Forening vært ved online-konferencen Pandemic Societies; a comparative perspective.

Menesker der går mod solen
FOTO: Colourbox

Bliv klogere på hvordan COVID-19 pandemien har påvirket vores samfund, kultur og arbejdsmarked. Dansk Sociologiforening inviterer til konference om resultaterne fra 16 forskningsprojekter, der har set nærmere på pandemiens konsekvenser i vores samfund. 

I Danmark er der ydet nødfinansiering til adskillige projekter, der har studeret en bred vifte af spørgsmål om pandemikrisen. Efterhånden som krisen har udfoldet sig, har det givet en unik indsigt, som nu bliver fremlagt på den virtuelle konference "Pandemic Societies: A comparative perspective". De foreløbige resultater vil blive fremlagt og diskuteret, fokus vil være på komparative aspekter mellem sager, grupper og lande.

Forskere fremlægger deres foreløbige resultater i fire temasessioner for at give mulighed for erfaringsudveksling og diskussion. Du kan downloade det fulde program i højreboksen.

Konferencen foregår på engelsk og deltagelse er gratis.

Emner