28. juni 2022

Ny professor på Sociologisk Institut har fokus på finansielle markeder og nye teknologier

Ansættelse

Med ansættelsen af Christian Borch som professor får Sociologisk Institut tilført bred ekspertise inden for den økonomiske og politiske sociologi. Men særligt nye teknologiers indflydelse på de finansielle markeder står i centrum for hans aktuelle forskning.

Christian Borch
Professor Christian Borch.

Det begyndte med en postdoc-stilling på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet i midten af nullerne. Men siden 2008 har hovedparten af Christian Borchs arbejdsliv været forankret på CBS, hvor han i 2013 blev professor i først politisk og siden økonomisk sociologi.

Nu går vejen tilbage til Københavns Universitet, når Christian Borch den 1. august tiltræder som professor på Sociologisk Institut.

Med sig har han en bred faglig ballast: Kandidat i statskundskab fra Aarhus i 2001 fulgt af en ph.d.-grad taget på det Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet tre år senere. Ph.d.-graden blev i 2013 kronet med den klassiske doktortitel i sociologi – også fra Københavns Universitet.

Christian Borchs nuværende arbejde ligger i krydsfeltet mellem, hvad han selv betegner som de finansielle markeders sociologi og den teknologiske sociologi. Han har i den forbindelse stået i spidsen for store forskningsprojekter med fokus på, hvordan fuldautomatiske handelsalgoritmer har forandret de finansielle markeders måder at operere på.

I sit seneste projekt undersøger han brugen af og risiciene ved maskinlæringssystemer (kunstig intelligens) på de finansielle markeder som afsæt for at kunne opnå en bredere forståelse af systemernes sociologiske indvirkning. Desuden skal Christian Borch i de kommende år afdække, hvordan sociale medier påvirker de finansielle markeder. Det sker i samarbejde med kolleger fra Datalogisk Institut.

Men Christian Borchs forskning spænder vidt. Ud over arbejdet med nye teknologiers indvirkning på de finansielle markeder, som også har omfattet feltarbejde blandt amerikanske børsmæglere, har han haft fokus på kollektive adfærdsfænomener og den tilhørende sociologiske teori på området. Hertil kommer en gammel interesse for arkitektur og byplanlægning, som først i karrieren bl.a. udmøntede sig i en række sociologiske analyser for danske og internationale arkitektfirmaer.

Læs mere om Christian Borchs professionelle baggrund på hans nuværende CBS-hjemmeside.

Kontakt

Christian Borch
Find kontaktoplysninger her

Benedikte Brincker
Institutleder, professor
E-mail: bebr@soc.ku.dk 
Telefon: +45 35 32 14 15
Mobil: +45 21 18 07 36

Emner