10. august 2022

Studie om sporopdeling og social ulighed får international pris

Uddannelse

Hvordan kan sporopdeling efter grundskolen bidrage til at skabe eller reducere sociale uligheder i samfundet? Det har Jesper Fels Birkelund, postdoc i sociologi, undersøgt i sit ph.d.-projekt, der netop er blevet belønnet med en international pris.

Lærling ved drejebænk. Foto: Unsplash
Et nyt studie finder positive aspekter af at opretholde et erhvervsfagligt spor i Danmark. Bl.a. fordi erhvervsuddannelse øger studerendes samvittighedsfulde personlighedstræk, som har en stærk sammenhæng med succes på arbejdsmarkedet.

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse markerer første gang i børns liv, at de inddeles i uddannelsesspor afhængigt af, om de ønsker at forfølge en akademisk eller erhvervsfaglig karrierevej.

”Hidtil har forskningen peget på, at den øvre middelklasses børn er overrepræsenterede på de gymnasiale uddannelser, hvilket kunne indikere, at sporopdeling øger den sociale ulighed på tværs af generationer,” siger postdoc Jesper Fels Birkelund.

Han har i sit ph.d.-projekt undersøgt forholdet mellem sporopdeling og social ulighed. Både i forhold til spørgsmålet om sociale uligheder i adgangen til gymnasiale og erhvervsfaglige spor og spørgsmålet om afkastet af de forskellige spor (f.eks. i forhold til udviklingen af forskellige evner eller det økonomiske afkast på arbejdsmarkedet).

”Selvom tidligere forskning næsten kun har peget på, at et sporopdelt ungdomsuddannelsessystem kan øge den sociale ulighed, så finder mit studie også positive aspekter af at opretholde et erhvervsfagligt spor, i hvert fald i Danmark,” fortæller han.

Opdeling øger samvittighedsfuldhed

Tidligere forskning har fokuseret på, at elever, der havner på et erhvervsfagligt spor tidligt i livet, oplever en mere begrænset udvikling af deres akademiske evner og får et lavere økonomisk afkast på arbejdsmarkedet. Det øger den sociale ulighed i samfundet, fordi elever på disse spor oftere kommer fra arbejdsklassehjem end elever på akademiske spor, som oftere kommer fra middelklassen.

”Min forskning viser imidlertid, at erhvervsuddannelse øger studerendes samvittighedsfulde personlighedstræk, som har en stærk sammenhæng med succes på arbejdsmarkedet. Den tendens fører til indkomster på niveau med dem, som tager en gymnasial uddannelse,” forklarer Jesper Fels Birkelund.

I juli blev hans ph.d.-projekt udnævnt som årets bedste af European Consortium for Sociological Research (ECSR). Prisen uddeles til det bedste teoretisk baserede empiriske studie i sociologi.

Jesper Fels Birkelund er beæret over prisen.

”Jeg håber, at den kan være med til at skabe fokus på, at det også kan have værdi for elever med forskellige forudsætninger, hvis det danske ungdomsuddannelsessystem fortsætter med at være sporopdelt,” slutter han.

Læs mere om ECSR’s ph.d.-pris.

Kontakt

Jesper Fels Birkelund
Postdoc, Sociologisk Institut
Mail: jfb@soc.ku.dk 
Telefon: 35 33 06 24

Simon Knokgaard Halskov
presse- og kommunikationsrådgiver
Mail: sih@samf.ku.dk 
Telefon: 93 56 53 29

Emner

Læs også