26. juni 2018

Big-data studie udløser amerikansk sociologi-pris

Big data

Merlin Schaeffer, lektor ved Sociologisk Institut, modtager ASA 'Outstanding Article Publication in Mathematical Sociology Award 2018.'

American Sociological Association (ASA) uddeler årligt en pris til en publikation, der udmærker sig inden for matematisk sociologi. Lektor Merlin Schaeffer har netop vundet prisen sammen kollegaen Joscha Legewie, Yale University.

I den vindende publikation anvender forskerne en algoritme, der kan registrere overgange mellem forskellige nabolag i New York med en homogen sammensætning af socio-økonomi eller etnicitet.

- Vi viser også, at det er i overgange mellem disse nabolag, at der opstår flest klager mellem naboerne, siger Merlin Schaeffer.

Naboklagerne kunne eksempelvis dreje sig om støjgener eller trafik. For at kortlægge koncentrationen af klager i forskellige områder brugte forskerne næsten 8 millioner geo-kodede naboklager afgivet til myndigheder i New York (2009-2013).

Forskernes studie blev publiceret i American Journal of Sociology i 2016 og er netop blevet tildelt prisen ASA Outstanding Article Publication in Mathematical Sociology Award 2018.