28. februar 2019

EliteForsk-rejsestipendie til sociolog

Tildeling

Ph.d. studerende og sociolog Sidsel Kirstine Harder bliver i dag tildelt et prestigefuldt EliteForsk-rejsestipendie. Med stipendiet kan hun importere international viden om sit forskningsområde i unges digitale intimitet og digitale sexkrænkelser.

Ph.d. studerende Sidsel Kirstine Harder modtager i eftermiddag et ElifeForsk-rejsestipendie, der uddeles til talentfulde forskerstuderende.

Sidsel Kirstine Harder forsker i intim billeddeling – et omdiskuteret emne og et spirende forskningsfelt. Her undersøger hun, hvordan unge oplever det nye fænomen den digitale seksualitet.  Hun anvender både kvalitative og kvantitative data - blandt andet interview, cases samt data fra ungeprofilundersøgelsen.

Sidsel Harder

Og med EliteForsk-rejsestipendiet på 200.000 kr. kan Sidsel Kirstine Harder 'importere' international viden til Danmark:

Digital seksualitet er et spirende forskningsområde i Danmark, men i Antwerpen sidder der en hel gruppe forskere på området. Stipendiet betyder blandt andet, at jeg vil kunne deltage aktivt i det miljø, siger ph.d. studerende Sidsel Kirstine Harder, Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Konference om forebyggelse

Sidsel Kirstine Harder er allerede i gang med at importere viden til Danmark blandt andet ved at bidrage til at sætte programmet til en konference om forebyggelse, der er organiseret i samarbejde mellem Københavns Universitet og Børns Vilkår. Her vil to internationale forskere blandt andet tale om erfaringerne med forebyggelse fra Australien og Belgien.

- Til konferencen vil det blandt andet blive debatteret, hvordan international forskning og erfaringer kan bruges til vidensbaseret forebyggelse, og også hvordan vi kan ruste danske unge, siger ph.d. studerende Sidsel Kirstine Harder.

Læs mere om prisuddelingen

Kontakt: Ph.d. studerende Sidsel Kirstine Harder tlf. 35 33 26 46