17. april 2020

Essay-konkurrence: Corona set gennem sociologiske briller

Konkurrence

Skriv et essay med en sociologisk vinkel på dine oplevelser og observationer her midt i coronakrisen. Det bedste essay bliver præmieret med 3.000 kr. Alle essays samles i en bog til kommende sociologistuderende.

Hands writing

Midt i vores igangværende corona-karantæne lancerer Sociologisk Institut nu en essay-konkurrence for alle sociologistuderende ved Københavns Universitet.

Idéen til konkurrencen stammer fra studerende på Institut for Antropologi, og adskillige institutter på tværs af KU er sprunget med på idéen. Nu får de sociologistuderende også chancen for at bidrage med sociologiske vinkler på coronakrisen.

”De studerende oplever coronakrisen på egen krop, men har samtidig den faglige ballast til at anskue situationen udefra som sociologer. Deres observationer og indsigter er både værdifulde nu og her, men vil også være det i fremtiden, når vi kigger tilbage. Og de kan bidrage til, at vi kommer styrket gennem krisen – både som individer og som samfund,” siger studieleder Charlotte Baarts, der med det samme bakkede op om idéen med en essay-konkurrence.

Hun understreger, at alle sociologistuderende uanset fagligt interesseområde har noget at byde ind med.

”Det er alle niveauer i samfundet, der er påvirket af coronakrisen. Vores studerende har kompetencerne til både at reflektere over den måde, krisen påvirker samfundets institutioner og strukturer og helt ned til de sociale normer, der udspiller sig i menneskelige relationer mellem f.eks. naboer eller kollegaer på en arbejdsplads,” siger Charlotte Baarts.

Fagrådet på Sociologisk Institut bakker også op om essay-konkurrencen.

"Konkurrencen er en spændende mulighed for at benytte vores sociologiske indsigter på den ekstraordinære situation vi, og vores verden, befinder sig i,” siger Laura Bejder Jensen fra Fagrådet.

”Mindst lige så vigtigt kan det forhåbentlig give os studerende en følelse af at lave noget sammen, selvom vi skal holde os hver for sig. Det er en underlig tid for mange, men jeg håber, at mange har lyst til at deltage og dele deres tanker med os."

Der er ingen fastlagte bedømmelseskriterier

De indsendte essays skal ikke være akademiske afhandlinger, så der er ingen krav til litteraturlister og henvisninger. Til gengæld er der plads til at være kreativ, subjektiv og causerende – så længe den sociologiske vinkel er tydelig.

Du kan f.eks. tage udgangspunkt i dine personlige oplevelser set igennem din yndlingsforfatters teorier. Du kan illustrere, hvordan vores ændrede sociale normer vil kunne sætte aftryk på fremtidens samfund, eller du kan male et nutidsbillede på en ny, overraskende og indsigtsfuld måde. Du må digte, tegne, fotografere osv. Alt fortæller historier!

Opdatering den 5. august 2020: Bemærk, at konkurrencen er afsluttet.