16. maj 2018

Forskning vil bekæmpe overfusninger og vold mod billetkontrollører

Konflikthåndtering

Hvorfor eskalerer nogle konflikter mellem passagerer og kontrollører? Det undersøger Sociologisk Institut i et samarbejde med Trafikselskabet Movia.

Lektor Marie Rosenkrantz Lindegaard fra Sociologisk Institut har indgået et samarbejde med Trafikselskabet Movia om analyser af videooptagelser fra kontrollørers kropskameraer.

I projektet analyserer sociologerne videooptagelser fra billetkontrollører hos Movia. Det gule skilt, der kan ses på billedet, gør opmærksom på, at der bliver optaget video. (Foto: Ulrik Jantzen).

- Med et unikt datamateriale bestående af indtil videre over tusind optagelser, der dokumenterer billetkontrollørernes daglige arbejde, får vi banebrydende viden om, hvad der skaber konflikt og aggression mellem kontrollør og passagerer, siger Marie Rosenkrantz Lindegaard, Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Skal forbedre konflikthåndtering

Datamaterialet består af optagelser af de konflikter, som forekommer, filmet med kropskameraer, som billetkontrollørerne benytter i forbindelse med deres arbejde.

Movia forventer gennem forskningsprojektet at blive endnu klogere på, hvordan konflikter bedst muligt håndteres, så de dæmpes og ikke optrappes, lyder det i en pressemeddelelse.

-  For Movia er det vigtigt, at vi hele tiden er opdateret med den seneste viden om konfliktforskning. Det bidrager til at styrke arbejdsmiljøet, siger Movias ressourcedirektør Eskil Thuesen om samarbejdet.

Sammen med kolleger fra blandt andet Sociologisk Institut har Marie Rosenkrantz Lindegaard benyttet videomateriale i flere forskningsprojekter om voldelig adfærd i det offentlige rum. Optagelserne giver som noget nyt mulighed for at inddrage både kropssprog og ord:

- Det skal blandt andet give os et systematisk indblik i, hvordan ytringer og respons på ytringer kan virke op- eller nedtrappende i billetkontrollørens arbejde, siger videnskabelig assistent Camilla Bank Friis, der medvirker til analysen.

Kontakt: Lektor Marie Rosenkrantz Lindegaard tlf: 35 33 19 07