Projekt: Greening Cosmopolitan Urbanism – Københavns Universitet

Sociologisk Institut > Om instituttet > Nyheder > Projekt: Greening Cosm...

12. februar 2013

Projekt: Greening Cosmopolitan Urbanism

Projekttegning med grønne urbane initiativer, "Fremtidens Nordhavn", København.

ERC (European Research Council) har afsat 2,5 millioner euro til et stort internationalt projekt om klimaforandringer og kosmopolitan sociologi. Projektet løber fra 2013 til 2017 og styres fra Ludwig Maximilians Universität i München af den kendte sociologi-professor Ulrich Beck. Anders Blok, adjunkt ved Sociologisk Institut, er tilknyttet som ’work package leader’, med ansvar for at undersøge storbyers klimainitiativer.

Bypolitiske klimainitiativer
Anders Blok skal undersøge hvilke klimainitiativer, der iværksættes bypolitisk rundt om i diverse europæiske og asiatiske storbyer (bl.a. København, Rotterdam, Beijing og Seoul), og hvordan disse storbyer samarbejder på tværs af landegrænser indenfor transnationale netværk af byplanlæggere og -politikere.

Undersøgelserne vil bygge på en kombination af dokument-analyse, forskningsinterviews og længerevarende feltarbejde i udvalgte storbyer.

Storbyer er afgørende for klimadagsordenen
- Formålet med min del af projektet er primært at undersøge den hypotese, at storbyer udgør en central arena – på nogle punkter mere central end nationalstaterne – for at udvikle, implementere og sprede nye og ambitiøse klimapolitiske tiltag på globalt plan, siger Ander Blok.

Storbyerne er derfor centrale for hele ERC-projektets overordnede undersøgelse af, hvorvidt europæiske og asiatiske samfund vil formå at omstille sig i mere klimavenlig og bæredygtig retning.


Finansiering
Projektet er finansieret af et Advanced Grant, som er en del af eliteforskerprogrammet hos European Research Council (ERC), der er etableret af EU-kommissionen, og som bl.a. har til formål at fremme forskning af ypperste kvalitet med et interdisciplinært fokus.

Læs mere om det samlede projekt på Ludwig Maximilians Universität’s hjemmeside (eksternt link, tysksproget side).