16. november 2018

Hvad betyder dårlige levekår for madvaner i hverdagen?

Sundhed

Ny forskning skal bidrage med viden om sundhed for mennesker med vanskelige økonomiske forhold.

Et nyt forskningsprojekt følger mænd og kvinder, der lever under vanskelige økonomiske vilkår, for at afklare hvordan socio-økonomiske forhold spiller ind på kost i hverdagen.

Forskerne forventer, at en del af den viden, de indsamler, kan anvendes på det sundhedspolitiske felt.

- Projektet skal udfylde hullet i den eksisterende forskning omkring betydningen af dynamikker i hverdagens praksisser og gøre os klogere på, hvordan dårlige socio-økonomiske vilkår og mindre sunde kostmønstre hænger sammen, siger Bente Halkier, professor ved Sociologisk Institut.

Hun står bag det nye forskningsprojekt sammen med Lotte Holm, professor ved Institut for Fødevare-og Ressourceøkonomi. 

Definitionen af mindre sunde måltidsvaner er baseret på et valideret kost-kvalitets-indeks, og forskerne indsamler viden gennem observation af vaner i hverdagen og gennem interview om kost med mænd og kvinder, der lever under vanskelige økonomiske vilkår.

Projektet 'Proper' food under economic constraints: Gendered food practices and dietary health among socioeconomically disadvantaged 

er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond med 2,6 millioner kr.