18. februar 2019

Hvad betyder familierelationer gennem livet for helbredet som ældre?

Familie-demografi

Sociolog og demograf Lisbeth Loft undersøger sociale og biologiske faktorer i forhold til helbred og velvære i alderdommen i nyt forskningsprojekt.

Lisbeth Loft, adjunkt ved Sociologisk Institut, leder et nyt forskningsprojekt, som skal undersøge betydningen af sociale relationer, familie-miljøer og genetiske markører i forhold til helbred. Forskningsgruppen er forankret ved Center for Sund Aldring.

Forskningsgruppens arbejde har to omdrejningspunkter. Det første handler om familierelationers betydning for sundhed senere i livet. For eksempel hvorvidt ikke at have egne børn eller at have mistet en ægtefælle relativt tidligt kan have betydning for helbred og velvære i ens alderdom.

Det andet omdrejningspunkt er genetiske markører i familiedemografien. Her undersøger forskerne samspil mellem arv og miljø i forhold til sund aldring.  Fx spørgsmålet om arv og miljø i forhold til en række forskellige helbredsproblemer som rygning, alkohol, overvægt og mentalt velbefindende.

- Vi ved, at sociale relationer spiller en afgørende rolle for en sund aldring. Men vi ved endnu ikke nok om, hvordan og hvornår i livet de sociale faktorer begynder at få afgørende betydning for, hvordan vi kommer til at opleve vores alderdom. Og vi ved endnu mindre om, hvordan sociale og biologiske faktorer spiller sammen undervejs i den proces. Vi håber med vores forskning at kunne bidrage til at finde svar på de to spørgsmål, forklarer Lisbeth Loft.

Læs mere om Loft gruppens forskning her: Family Demography in the Loft Group (in english)