Hvad betyder geografi for social mobilitet i Danmark? – Københavns Universitet

Sociologisk Institut > Om instituttet > Nyheder > Hvad betyder geografi ...

23. februar 2016

Hvad betyder geografi for social mobilitet i Danmark?

Nyt forskningsprojekt på Sociologisk Institut skal kaste lys over sammenhængen mellem geografisk oprindelse og mulighederne for social mobilitet i Danmark. Projektet udføres af lektor Kristian B. Karlson og forsker Rasmus Landersø (Rockwool Fondens Forskningsenhed). Projektet finansieres med 400.000 kroner af Kraks Fond og kører over de næste 2 år (2016-2017)

Danmark bryster sig normalt af at være blandt de mest socialt mobile lande i verden. Med gratis uddannelse og en høj grad af økonomisk omfordeling er de formelle barrierer for at blive mønsterbrydermindre end de fleste andre steder i verden. Spørgsmålet er imidlertid, hvor store forskelle der er på mulighederne for social mobilitet inden for landets grænser. Nyt forskningsprojektet forsøger at besvare dette spørgsmål ved at undersøge, om mulighederne for at være socialt mobil afhænger af, om man er vokset op på landet eller i byen. Projektet ser også på, hvorvidt opvækst i forskellige nabolag i de større byer i Danmark giver forskellige muligheder for mobilitet. Endelig forsøger projektet at forklare eventuelle forskelle i mobilitetsmønstre ved at se på betydningen af geografisk mobilitet, valg af uddannelse og valg af job. Projektet anvender data fra Danmarks Statistiks registre og følger danskere født i 1960’erne og 1970’erne frem til i dag.

Unik information om nabolag

Social mobilitet måles ved at sammenligne personers indkomst med den indkomst, som vedkommendes forældre havde, da personen voksede op. Som noget helt unikt udnytter projektet også information om nabolag i de større byer. I undersøgelsen måles nabolag helt ned på hektarniveau, hvilket giver mulighed for at vurdere, om opvækst i ghettolignende områder påvirker ens muligheder for at være socialt mobil.

Projektets bredere formål er at kvalificere debatten om ”Udkantsdanmark” ved at give et bud på, om alle på tværs af Danmarks regioner har lige muligheder for at være socialt mobile.