21. december 2017

Hvordan påvirker sociale medier politisk aktivisme?

Postdoc Jonas Toubøl har fået en million kroner af Carlsbergfondet til at studere, hvordan interaktion i grupper af flygtningevenner på Facebook påvirker deltagernes den aktivisme de udfører. Undersøgelsen skal se på online-interaktion blandt mere end 100.000 personer i flere end 160 Facebook-grupper, der opstod under flygtningekrisen i 2015

Flygtningekrisen i 2015 førte til mange, voldsomme politiske debatter i forskellige grupper på Facebook. Men hvad betyder denne interaktion i gruppen for den enkelte deltagers aktivisme?

Det spørgsmål har postdoc ved Sociologisk institut Jonas Toubøl fået en millioner kroner og to år til at finde et godt svar på. Projektet ”Mobilization in the era of social media: introducing the decisive role of group level factors” skal undersøge online-interaktion blandt mere end 100.000 personer i flere end 160 Facebook grupper, der alle er del af den danske flygtninge-solidaritetsbevægelse.

Måler stemninger

Ved at analysere indholdet i gruppernes interaktion vil projektet kunne måle former og stemninger i interaktionen mellem gruppemedlemmerne. Denne viden kombinerer projektet både med data om de enkelte medlemmers politiske handlen og med data om de politiske debatter på et mere generelt samfundsniveau. På den måde kan projektet sige noget om eksistensen og omfanget af online gruppe-dynamikkers indflydelse på politisk handlen og aktivisme.

Borgernes deltagelse er essentiel

Jonas Toubøl håber, at projektet vil kunne bidrage med vigtig viden om samspillet mellem borgerne, det politiske system og de forskellige institutioner.
- Sociale medier, og især Facebook, giver en ny ramme for gruppers interaktion. Med al sandsynlighed har den stor indvirkning på politisk deltagelse og aktivisme. I et demokrati er borgernes politiske deltagelse helt essentiel. Derfor er det vigtigt, at vi får ny viden om, hvordan de nye medier påvirker denne politiske deltagelse og aktivisme. Forhåbentlig kan projektet bidrage til en styrket dialog mellem borgere, institutioner og de politiske repræsentanter, siger Jonas Toubøl.


Projektet er finansieret af Carlsbergfondet og løber frem til juni 2020.