16. september 2020

Mathias Wullum Nielsen optaget i Det Unge Akademi

Udpegning

Lektor og sociolog Mathias Wullum Nielsen er optaget i Det Unge Akademi, der samler yngre, talentfulde forskere under Videnskabernes Selskab.

Videnskabernes Selskab
Videnskabernes Selskab i København. Foto: Ramblersen (CC BY-SA*)

Det Unge Akademi under Videnskabernes Selskab har optaget otte nye medlemmer, som akademiet alle fremhæver som fremragende, yngre forskere. Blandt de otte er Mathias Wullum Nielsen, lektor ved Sociologisk Institut.

Sammen med de øvrige nyudpegede medlemmer får han nu chancen for at bringe nye ideer og perspektiver ind i akademiet.

Mathias Wullum
Mathias Wullum Nielsen

”De er alle dygtige forskere inden for hvert deres område og kan gennem deres forskellige fagligheder bidrage til vores tværvidenskabelige samarbejde,” siger Henrik Dimke, der er formand for akademiet i en pressemeddelelse.

Det Unge Akademi blev oprettet under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i 2011 og er en uafhængig platform for unge forskere inden for alle videnskabsgrene. Formålet er at styrke grundforskningen og den tværfaglige udveksling, bygge bro mellem videnskab og samfund – og give nogle af landets dygtigste unge forskere en stemme i offentligheden.

Mathias Wullum Nielsen arbejder primært inden for videnskabssociologien med fokus på social stratifikation, køn og diversitet i det videnskabelige system. Det sker aktuelt i forskningsprojekter finansieret af Carlsbergfondet og Danmarks Frie Forskningsfond.

Med udpegningen håber han at få endnu bedre indblik i nye trends og tendenser på andre fagområder end det sociologiske, men også at kunne bidrage til den forskningspolitiske debat. Her fremhæver han bl.a. behovet for at diskutere spørgsmål som ansvarlig forskningspraksis, den øgede skævvridning i fordelingen af forskningsresurser og den voksende brug af løst ansatte på universiteterne.

Mathias Wullum Nielsen er blot det andet medlem i akademiet fra Københavns Universitets samfundsvidenskabelige fakultet. I alt tæller det Det Unge Akademi 41 medlemmer.

--

* Creative Commons fotolicens 

Emner