15. august 2019

Stor interesse for metode til at undersøge sociale mekanismer

At forstå mekanismer bag sociale fænomener er centralt i samfundsvidenskaben. Sociolog Kristian Karlson forsker i social arv, og i 2012 fik han sammen med flere andre forskere publiceret en artikel om en ny metode, som siden er blevet hyppigt citeret af andre forskere. Artiklen har i dag over 550 citationer ifølge Google Scholar og ifølge Web of Science er artiklen om den nye metode blandt de 1 procent mest citerede artikler i samfundsvidenskaben publiceret i 2012.Kristian Karlson

- Metoden kan blandt andet bruges til at undersøge, om den sociale arv skyldes en ulige fordeling af evner, som grundlægges tidligt i barndommen, eller om det skyldes de forskellige forventninger, som børn fra forskellige social lag mødes af i deres opvækstmiljø, forklarer Kristian Karlson, lektor ved Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

I artiklen publiceret i det anerkendte tidsskrift Sociological Methodology viste Kristian Karlson sammen med Richard Breen (Oxford University) og Anders Holm (Western University), at en gængs og meget udbredt metode til at måle disse mekanismer havde en indbygget bias, som resulterede i fejl i vurderingen af betydningen af forskellige mekanismer.

Karlson og hans medforfattere præsenterede i artiklen en ny metode uden denne bias. Og artiklen er altså siden blevet citeret flittigt af andre forskere. Tidsskriftet skriver desuden på deres hjemmeside, at i 2018 - seks år efter artiklen blev publiceret – er artiklen nummer 2 på listen over deres mest downloadede artikler.

Se sociologernes metode-artikel her:

'Comparing Regression Coefficients Between Same-sample Nested Models Using Logit and Probit: A New Method'