29. januar 2020

Hvad betyder sociale faktorer for forskeres karriereforløb?

Sociolog Mathias Wullum Nielsen skal i to nye forskningsprojekter undersøge, hvordan sociale uligheder og hierarkier opstår og bliver reproduceret i videnskaben.

Det ene projekt - 'Knowledge Hierarchies and Gender Stratification in the Social Sciences' - har modtaget midler fra Danmarks Frie Forskningsfond. Her vil forskerne kombinere nylige innovationer inden for digital tekstanalyse med registerdata om danske forskeres karriereforløb. Projektet sætter fokus på, hvordan køn, social baggrund, etnicitet og andre sociale karakteristika, i samspil med undersøgelsesemne og metodetilgang, påvirker karrieremuligheder for ph.d. på de danske universiteter.

Det andet projekt - 'Quantifying Institutional and country-related Matthew effects in Science'- har modtaget midler fra Carlsbergfondet. Her vil forskerne undersøge betydningen af institutionelle og landemæssige tilhørsforhold for forskeres karrieremuligheder i det videnskabelige system, og den anerkendelse der tilfalder dem blandt fagfæller. De vil blandt andet se på, hvorvidt og i hvilket omfang forskere fra prestigiøse universiteter og forskningsnationer opnår en skjult fordel alene i kraft af deres prestigiøse institutionelle og landemæssige tilhørsforhold. Forskerne planlægger at kombinere eksperimentelle tilgange og omfattende bibliometriske analyser af internationale forskeres karrieremobilitet på tværs af institutioner og lande.

Efter planen bliver der i alt ansat tre post doc. Begge projekter skal bidrage med nye indsigter om, hvordan sociale uligheder og status-hierarkier opstår og bliver reproduceret i videnskaben.